ข่าวกิจกรรม
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี(พมจ.สุพรรณบุรี) จัดพิธีมอบเงินจากกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 11 พ.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 90 คน)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี

นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี มอบเงินจากกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้ปกครอง ครูและนักเรียน เข้าร่วมพิธี

นางชื่นจิตร คุปต์กาญจนากุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี ได้กล่าวว่า การจัดพิธีครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือครอบครัวเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน ทุนทรัพย์ในการศึกษา และประสบปัญหาเรื่องความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน

โดยมี นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 , 2 , และเขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 9 เข้ารับมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ จำนวน 19 ครอบครัว เป็นเงินจำนวน 166,000 บาท และทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี ยังได้สนับสนุนโครงการพัฒนาแกนนำนักเรียน เพื่อสร้างเสริมและป้องกันแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงแก่เด็กและสตรี ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เป็นเงินจำนวน 130,000 บาท จากมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองคุ้มครองเด็กจังหวัดสุพรรณบุรี

วรเทพ บุญประเสริฐ ภาพ / ข่าว

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 11 พ.ค. 61

จำนวนคนอ่าน 91 คน จำนวนคนโหวต 0 คน