ข่าวกิจกรรม
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม.ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2561

วันที่ 15 พ.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 70 คน)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี

นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่นระดับจังหวัด ของจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมี คณะกรรมการเครือข่าย ทสม. และสมาชิกเครือข่าย ทสม.จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมจำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

นายทองใบ บุญญาเสนีย์กุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี ได้กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญและยกย่องเชิดชูเกียรติอาสาสมัคร และเครือข่ายอาสาสมัคร ที่มีผลงานการทำประโยชน์แก่จังหวัด ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จนเป็นที่ประจักษ์ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลอื่น ทำให้ชาวสุพรรณบุรีเห็นบทบาทและความสำคัญ ในการเป็นผู้มีจิตอาสาในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

อนึ่ง นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ยังได้กล่าวว่า ขอชื่นชมอาสาสมัครของสมาชิกเครือข่าย อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน หรือ ทสม. จังหวัดสุพรรณบุรีทุกคน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสนใจ มีความเสียสละและอุทิศตัวเอง ช่วยงานอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน ทางจังหวัดสุพรรณบุรี ต้องขอขอบคุณ ทสม. ทุกท่าน ที่ให้ความสำคัญต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันเรากำลังประสบปัญหา ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งมลพิษต่าง ๆ โดยเฉพาะปัญหาขยะมูลฝอย ที่เป็นวาระแห่งชาติในขณะนี้ ขอให้ ทสม.จังหวัดสุพรรณบุรี ทุกท่าน จงภาคภูมิใจ และน้อมนำกระแสพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช องค์ในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ และเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เริ่มต้นที่ตัวเราเอง หมู่บ้านของเรา ช่วยกันดูแลให้คงอยู่ ยั่งยืนสืบไป ถึงรุ่นลูก รุ่นหลาน ในอนาคตข้างหน้า

วรเทพ บุญประเสริฐ ภาพ / ข่าว

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 15 พ.ค. 61

จำนวนคนอ่าน 71 คน จำนวนคนโหวต 0 คน