ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานจัดหางาน จ.สุรินทร์ เชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อยครั้งที่ 8

วันที่ 8 ส.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 96 คน)
ศริณภาพร จันทสุข ส.ปชส.สุรินทร์
 
สำนักงานจัดหางาน จ.สุรินทร์ เชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อยครั้งที่ 8
 
นางชญาภา ประเสริฐอัมพร จัดหางานจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า สำนักงานจัดหางาน จังหวัดสุรินทร์ จัดงานวันนัดพบแรงงานย่อยครั้งที่ 8 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2555 ณ บิ๊กซีซุปเปอร์เซนเตอร์ สาขาสุรินทร์ ภายในงานมีกิจกรรมดังนี้ รับสมัครตำแน่งงานว่างในจังหวัด และต่างจังหวัดจำนวนมาก ตำแหน่งงานว่างภาครัฐ สถานประกอบการมารับสมัครเอง ทดสอบความถนัดทางอาชีพ ลงทะเบียนผู้ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ และมีตำแหน่งงานว่างสำหรับผู้พิการ หลักฐานในการสมัครงาน สำเนาประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว หลักฐานการศึกษา อย่างละ 1 ใบ หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหารและหลักฐานอื่นถ้ามี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางาน จังหวัดสุรินทร์ 166 หมู่ที่ 13 ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร. 0 4451 6017-8 ต่อ 12 หรือ www.doe.go.th/surin
จำนวนคนอ่าน 97 คน จำนวนคนโหวต 0 คน