ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.จังหวัดสุรินทร์หนุนผู้เลี้ยงไก่ไข่ เงินหมุนเวียนปีละ กว่า 1,200,000 บาท

วันที่ 7 ก.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 97 คน)
ศริณภาพร จันทสุข ส.ปชส.สุรินทร์
 

อบจ.จังหวัดสุรินทร์หนุนผู้เลี้ยงไก่ไข่ เงินหมุนเวียนปีละ กว่า 1,200,000 บาท

อบ จ.จังหวัดสุรินทร์ หนุนผู้เลี้ยงไก่ไข่เงินหมุนเวียนปีละ กว่า 1,200,000 บาท ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร์อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์จัดอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่ไข่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง นายกิตติภัทร รุ่งธนเกียรตินายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เผยว่า ตามที่ อบจ. สุรินทร์ จัดอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่ไข่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ประชาชนมีไข่ไก่บริโภคเองในครัวเรือนโดยไม่ต้องซื้อไข่ในตลาดไปรับ ประทานเป็นการประหยัดรายจ่ายเพิ่มรายได้และเหลือจากบริโภคก็นำไข่ไก่ไปขายในบริเวณชุมชนใกล้เคียงมีรายได้เข้าครอบครัว ในงานมีประชาชนให้ความสนใจนับ1,000 คน
นางสาวพิมพ์จันทร์ ประทุมทอง ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านกระทม หมู่ที่ 12 ต.เฉนียง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ กล่าวว่าที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านกระทม ดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2549 มีสมาชิกที่เลี้ยงไก่ไข่ จำนวน 50 ครัวเรือนมีเงินออมทรัพย์ 64,000 กว่าบาท มีเงินหมุนเวียนเดือนละ120,000 บาท และ 1 ปี มีเงินหมุนเวียนกว่า 1,200,000บาทเลยทีเดียว มีไก่ประมาณ 60 ตัว จะได้ไข่ไก่ประมาณอาทิตย์ละ300 ฟอง ไข่ไก่ที่ได้ขนาดเบอร์ 2 นำไปขาย3 ฟอง 10 บาทนอกจากนี้แต่ละครัวเรือนยังเลี้ยงไก่อีกครัวเรือนละ10-20ตัว บางคนได้นำไก่พื้นบ้าน(ดู่หางดำ)มาผสมกับไก่ไข่พันธุ์ไข่พันธุ์โรสไอแลนซ์เรด จะได้ไก่ 2 สายพันธุ์ รสชาดเหมือนไก่พื้นบ้านทั่วไปแต่เนื้อจะนุ่มกว่า
จำนวนคนอ่าน 98 คน จำนวนคนโหวต 0 คน