ข่าวท้องถิ่น
อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานแหล่งรวมใจพุทธศาสนิกชนแห่งใหม่ ชายแดนไทย-กัมพูชา

วันที่ 12 พ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 425 คน)
กำชัย/ฐกร

จังหวัดสุรินทร์กระทำพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ถวายพระพุทธรูปและพระไตรปิฎก ประดิษฐานยอดพระปรางค์กุญชรมณีศรีไตรยอดเพชร แหล่งรวมใจพุทธศาสนิกชนแห่งใหม่ ชายแดนไทย – กัมพูชา
 
      วันที่ 10 พฤศจิกายน 2555 ณ วัดมงคลวราภรณ์ (วัดช้างหมอบ) บ้านช้างหมอบ ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นำพุทธศาสนิกชนทั่วทุกหมู่เหล่า ร่วมกันอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมด้วยพระพุทธรูปและพระไตรปิฎกฉบับภาษาลาว นั่งช้าง เวียนประทักษิณรอบพระปรางค์กุญชรมณีศรีไตรยอดเพชร ที่เกิดจากความประสงค์ของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพิมลพัฒนาทร (หลวงพ่อพวน วรมังคะโล) ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลคอโค เจ้าอาวาสวัดมงคลรัตน์ ตำบลคอโค อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ในการที่จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยพัฒนาและก่อสร้างมณฑปประดิษฐานรอยพระพุทธบาท และพระปรางค์กุญชรมณีศรีไตรยอดเพชร เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระธาตุของพระพุทธสาวก ประดิษฐานไว้ ณ วัดมงคลวราภรณ์ (วัดช้างหมอบ) แห่งนี้ และ พัฒนาให้พุทธสถานแห่งนี้ เป็นศูนย์รวมทางจิตใจแก่พุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธา
 
       หลังจากเวียนรอบพระปรางค์ครบ 3 รอบ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และแขกผู้มีเกียรติ ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมด้วยพระพุทธรูปและพระไตรปิฎก ขึ้นไปยังศาลาที่กระทำพิธี ซึ่งมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพิมลพัฒนาทร หรือ หลวงพ่อพวน วรมังคะโล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีพุทธศาสนิกชนประชาชนทั่วไป มาร่วมบริเวณรอบศาลาพระปรางค์กันเป็นจำนวนมาก
 
       ทั้งนี้การที่พุทธศาสนิกชนมาร่วมทำบุญในครั้งนี้ มีความสำคัญยิ่ง เนื่องจากในปีนี้เป็นปีพุทธชะยันตี 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และเป็นการเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนพรรษา ครบ 85 พรรษา และสมเด็จ พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชันษา 99 ปี จังหวัดสุรินทร์ จึงได้ขอประทานพระบรมสารีริกธาตุ จากพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งพระองค์ทรงเมตตาประทาน พระบรมสารีริกธาตุ เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานไว้ ณ พระปรางค์กุญชรมณีศรีไตรยอดเพชร วัดมงคลวราภรณ์ บ้านช้างหมอบ ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ เพื่อเป็นที่สักการะ บูชา เป็นที่ตั้งมั่นแห่งพระพุทธศาสนา เป็นสิริมงคล และเป็นกำลังใจแก่คณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน ซึ่งวัดแห่งนี้อยู่ติดกับชายแดนไทย – กัมพูชาอีกด้วย
 
        อีกทั้งพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพิมลพัฒนาทร (หลวงพ่อพวน วรมังคะโล) ได้มีดำริที่จะจัดหาพระไตรปิฎกฉบับภาษาลาว มาไว้เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาเปรียบเทียบหลักคำสอน ตามพุทธพจน์ ซึ่งประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้กรุณาจัดหาจัดหาให้ ทราบว่าทั้งประเทศมีเพียง 5 เล่ม และได้ส่งมอบให้จังหวัดสุรินทร์จำนวน 2 เล่มด้วยกัน นับเป็นเกียรติกับชาวจังหวัดสุรินทร์อย่างยิ่ง
 
      และในวันที่ 22 พฤศจิกายน นี้ กองทัพภาคที่ 2 นำโดย พลโท จีระศักดิ์ ชมประสพ แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วยข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ คหบดี พ่อค้า และประชาชน จะร่วมกันทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนการก่อสร้างมณฑปประดิษฐานรอยพระพุทธบาท และพระปรางค์กุญชรมณีศรีไตรยอดเพชร ทอดถวาย ณ วัดมงคลวราภรณ์ (วัดช้างหมอบ) แห่งนี้ อีกด้วย
 
กำชัย วันสุข ข่าว/ ฐกร ยืน ยงชาติ ภาพ ส.ปชส.สุรินทร์
จำนวนคนอ่าน 426 คน จำนวนคนโหวต 29 คน

  จำนวนคนโหวต 29 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *