ข่าวท้องถิ่น
โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันยุวประชาธิปไตยสัมพันธ์ "Young DPR AWARDS"

วันที่ 19 ก.พ. 2556 )
กำชัย วันสุข ส.ปชส.สร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จัดการแข่งขันยุวประชาธิปไตยสัมพันธ์เป็นตัวแทนไปแข่งขัน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
 
          วันนี้ (19 ก.พ. 56) นางสาวกัญญรัตน์ เกียรติสุภา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ กล่าวเปิดการแข่งขันชิงรางวัลยุวประชาธิปไตยสัมพันธ์ ตามโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่ห้องประชุมศรีณรงค์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีผู้แทนโรงเรียนจากอำเภอต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 9 โรงเรียนประกอบด้วย โรงเรียนสนมวิทยาคาร โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย โรงเรียนสุรพินท์พิทยา โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม โรงเรียนรัตนบุรี โรงเรียนสุรวิทยาคาร โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ โรงเรียนบัวเชดวิทยา และ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 
          สำหรับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ เป็นโครงการของกรมประชาสัมพันธ์ที่มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย กิจกรรมการแข่งขัน "ยุวประชาธิปไตยสัมพันธ์" "Young DPR Award" โดยเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 15 - 25 ปี จากสถานศึกษาในจังหวัดสุรินทร์เข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อให้เยาวชนและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยที่ถูกต้อง มีความตระหนักถึงความสำคัญของการใช้สิทธิเสรีภาพ และมีจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างถูกต้องเหมาะสม 
         ส่วนหลักเกณฑ์การแข่งขัน "ยุวประชาธิปไตยสัมพันธ์" นั้น แต่ละโรงเรียนสามารถส่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนละ 1 ทีม ๆ ละ 3 คน เข้าร่วมการแข่งขัน 2 รายการ คือ การแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยและการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้ง โดยผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท 2,000 บาท 1,000 บาท และ 500 บาท ตามลำดับ โดยโรงเรียนที่ทำคะแนนได้สูงสุด ได้เป็นผู้ชนะเลิศการแข่งขันในปีนี้ ได้แก่โรงเรียนสุรวิทยาคาร ได้รับเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมการแข่งขันระดับเขต และระดับประเทศต่อไป
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ม็อบสนับสนุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะสุรินทร์ บุกยื่นหนังสือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งหาข้อสรุปการก่อสร้าง
สปข ๒ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการประชาสัมพันธ์ Twin Radio วิทยุคู่แฝดสื่อสัมพันธ์ ไทย-กัมพูชา
ประเพณีแซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ ตำนานที่สืบทอดนานกว่า1,000 ปีของชุมชนชาวเขมรพื้นเมืองสุรินทร์
นักแสดงจาก 15 ประเทศร่วมเดินแบบชุดแต่งกายนานาชาติ ในงาน SIFF ครั้งที่ 8
ท่องเที่ยวนมัสการหลวงพ่อพวน วัดช้างหมอบ(วัดมงคลคชาราม) เกจิชื่อดังแห่งอีสานใต้
สุรินทร์ เปิดโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง ปี 2558 รุ่นที่ 4
จังหวัดสุรินทร์เดินหน้าจัดระเบียบหอพัก เน้นการให้ความคุ้มครอง ดูแล พิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชนในหอพัก
จังหวัดสุรินทร์พร้อมแล้วที่จะจัดงานมหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้างหนึ่งเดียวในโลก โดยได้รับเกียรติจาก ฯพฯนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน
มท1.ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ตรวจติดตามการแก้ปัญหาภัยแล้ง หลังพบว่าในหลายพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก
สุรินทร์แถลงข่าวและทำแผนผู้ต้องหาวางยาสุนัขและโจรกรรมตู้เซฟ สกต.ศีขรภูมิ สารภาพตระเวนทำมาแล้วหลายแห่ง
สุรินทร์เข้มเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ด้านการบริหารจัดการภาครัฐระดับจังหวัด
จังหวัดสุรินทร์เป็นเจ้าภาพประชุมร่วม ระหว่างจังหวัดสุรินทร์ กับจังหวัดกัมปงธม ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อสถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่มิตร
สุรินทร์ประชุมแจงผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า
ตำรวจภาค 3 ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ จัดอบรมตำรวจหลักสูตรครูแดร์ป้องกันยาเสพติด
ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดสุรินทร์ รวมพลังแสดงศักยภาพและผลงานด้านการผลิต ก้าวทัน AEC
จำนวนคนอ่าน 582 คน จำนวนคนโหวต 5 คน

  จำนวนคนโหวต 5 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *