ข่าวท้องถิ่น
โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันยุวประชาธิปไตยสัมพันธ์ "Young DPR AWARDS"

วันที่ 19 ก.พ. 2556 )
กำชัย วันสุข ส.ปชส.สร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จัดการแข่งขันยุวประชาธิปไตยสัมพันธ์เป็นตัวแทนไปแข่งขัน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
 
          วันนี้ (19 ก.พ. 56) นางสาวกัญญรัตน์ เกียรติสุภา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ กล่าวเปิดการแข่งขันชิงรางวัลยุวประชาธิปไตยสัมพันธ์ ตามโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่ห้องประชุมศรีณรงค์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีผู้แทนโรงเรียนจากอำเภอต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 9 โรงเรียนประกอบด้วย โรงเรียนสนมวิทยาคาร โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย โรงเรียนสุรพินท์พิทยา โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม โรงเรียนรัตนบุรี โรงเรียนสุรวิทยาคาร โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ โรงเรียนบัวเชดวิทยา และ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 
          สำหรับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ เป็นโครงการของกรมประชาสัมพันธ์ที่มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย กิจกรรมการแข่งขัน "ยุวประชาธิปไตยสัมพันธ์" "Young DPR Award" โดยเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 15 - 25 ปี จากสถานศึกษาในจังหวัดสุรินทร์เข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อให้เยาวชนและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยที่ถูกต้อง มีความตระหนักถึงความสำคัญของการใช้สิทธิเสรีภาพ และมีจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างถูกต้องเหมาะสม 
         ส่วนหลักเกณฑ์การแข่งขัน "ยุวประชาธิปไตยสัมพันธ์" นั้น แต่ละโรงเรียนสามารถส่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนละ 1 ทีม ๆ ละ 3 คน เข้าร่วมการแข่งขัน 2 รายการ คือ การแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยและการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้ง โดยผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท 2,000 บาท 1,000 บาท และ 500 บาท ตามลำดับ โดยโรงเรียนที่ทำคะแนนได้สูงสุด ได้เป็นผู้ชนะเลิศการแข่งขันในปีนี้ ได้แก่โรงเรียนสุรวิทยาคาร ได้รับเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมการแข่งขันระดับเขต และระดับประเทศต่อไป
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
สปข ๒ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการประชาสัมพันธ์ Twin Radio วิทยุคู่แฝดสื่อสัมพันธ์ ไทย-กัมพูชา
ม็อบสนับสนุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะสุรินทร์ บุกยื่นหนังสือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งหาข้อสรุปการก่อสร้าง
ประเพณีแซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ ตำนานที่สืบทอดนานกว่า1,000 ปีของชุมชนชาวเขมรพื้นเมืองสุรินทร์
ปรับโฉมใหม่ “สุรินทร์ เอฟซี” สู่ “สุรินทร์ ซิตี้”
นักแสดงจาก 15 ประเทศร่วมเดินแบบชุดแต่งกายนานาชาติ ในงาน SIFF ครั้งที่ 8
กลุ่มสตรีจังหวัดสุรินทร์จัดงาน "สตรีสุรินทร์ก้าวไกลสู่อาเซียน" เนื่องในวันสตรีสากล
สุรินทร์ระดมสมองสมัชชาเพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม
จังหวัดสุรินทร์พร้อมแล้วที่จะจัดงานมหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้างหนึ่งเดียวในโลก โดยได้รับเกียรติจาก ฯพฯนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน
สุรินทร์ซ้อมแผนการอพยพสาธารณภัยกรณีฉุกเฉินตามแนวชายแดน
สุรินทร์แกนหลักนำผู้แทนภาครัฐและผู้ประกอบการไทย เดินทางไปจัดทำข้อตกลงสินค้าเกษตรและเจรจาจับคู่ธุรกิจกับราชอาณาจักรกัมพูชา
จ.สุรินทร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบนโยบายแก่ข้าราชการเน้นเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และบริหารงานโดยหลักธรรมมาภิบาล เป็นที่พึ่งของประชาชน
จังหวัดสุรินทร์ ทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดินได้เงินเข้ากองทุนเกือบ 3 แสนบาท
จัดหางานสุรินทร์ประชุมนายจ้างสถานประกอบการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ติดตามผลการดำเนินงานการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ จ.สุรินทร์ คาดว่าภายใน 15 ธ.ค. 57 จะสามรถจ่ายเงินครบทุกราย
จำนวนคนอ่าน 428 คน จำนวนคนโหวต 5 คน

  จำนวนคนโหวต 5 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *