ข่าวท้องถิ่น
โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันยุวประชาธิปไตยสัมพันธ์ "Young DPR AWARDS"

วันที่ 19 ก.พ. 2556 )
กำชัย วันสุข ส.ปชส.สร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จัดการแข่งขันยุวประชาธิปไตยสัมพันธ์เป็นตัวแทนไปแข่งขัน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
 
          วันนี้ (19 ก.พ. 56) นางสาวกัญญรัตน์ เกียรติสุภา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ กล่าวเปิดการแข่งขันชิงรางวัลยุวประชาธิปไตยสัมพันธ์ ตามโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่ห้องประชุมศรีณรงค์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีผู้แทนโรงเรียนจากอำเภอต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 9 โรงเรียนประกอบด้วย โรงเรียนสนมวิทยาคาร โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย โรงเรียนสุรพินท์พิทยา โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม โรงเรียนรัตนบุรี โรงเรียนสุรวิทยาคาร โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ โรงเรียนบัวเชดวิทยา และ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 
          สำหรับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ เป็นโครงการของกรมประชาสัมพันธ์ที่มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย กิจกรรมการแข่งขัน "ยุวประชาธิปไตยสัมพันธ์" "Young DPR Award" โดยเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 15 - 25 ปี จากสถานศึกษาในจังหวัดสุรินทร์เข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อให้เยาวชนและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยที่ถูกต้อง มีความตระหนักถึงความสำคัญของการใช้สิทธิเสรีภาพ และมีจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างถูกต้องเหมาะสม 
         ส่วนหลักเกณฑ์การแข่งขัน "ยุวประชาธิปไตยสัมพันธ์" นั้น แต่ละโรงเรียนสามารถส่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนละ 1 ทีม ๆ ละ 3 คน เข้าร่วมการแข่งขัน 2 รายการ คือ การแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยและการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้ง โดยผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท 2,000 บาท 1,000 บาท และ 500 บาท ตามลำดับ โดยโรงเรียนที่ทำคะแนนได้สูงสุด ได้เป็นผู้ชนะเลิศการแข่งขันในปีนี้ ได้แก่โรงเรียนสุรวิทยาคาร ได้รับเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมการแข่งขันระดับเขต และระดับประเทศต่อไป
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ม็อบสนับสนุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะสุรินทร์ บุกยื่นหนังสือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งหาข้อสรุปการก่อสร้าง
สปข ๒ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการประชาสัมพันธ์ Twin Radio วิทยุคู่แฝดสื่อสัมพันธ์ ไทย-กัมพูชา
ประเพณีแซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ ตำนานที่สืบทอดนานกว่า1,000 ปีของชุมชนชาวเขมรพื้นเมืองสุรินทร์
นักแสดงจาก 15 ประเทศร่วมเดินแบบชุดแต่งกายนานาชาติ ในงาน SIFF ครั้งที่ 8
ท่องเที่ยวนมัสการหลวงพ่อพวน วัดช้างหมอบ(วัดมงคลคชาราม) เกจิชื่อดังแห่งอีสานใต้
ติวเข้มเจ้าหน้าที่พร้อมรับจำนำข้าวเปลือกแก่เกตรกร ย้ำต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสทุกขั้นตอน
ชมรมเสียงสตรีจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดศรีสะเกษชุมนุมให้กำลังใจนายกรัฐมนตรี
สุรินทร์จัดเก็บข้อมูล จปฐ. พบอ.เมืองรายได้สูงสุด แต่ตกเกณฑ์การออมการเข้าวัดและร่วมกิจกรรมสาธารณะ
ร.23 พัน 3 ค่ายวีรวัฒน์โยธินจังหวัดสุรินทร์มอบเงินช่วยเหลือกำลังพลที่บ้านประสบอัคคีภัยเสียหายทั้งหลัง
พสกนิกรจังหวัดสุรินทร์ทุกหมู่เหล่าลงนามถวายพระพรชัยมงคล ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช
โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม บำบัดฟื้นฟู ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด
จังหวัดสุรินทร์มอบมอบใบประกาศเกียรติคุณการประกวดสิ่งประดิษฐ์ และกลุ่มผู้ผลิตงาน OTOP ชุมชนและอื่นๆในการประชุมหัวหน้าส่วน
สุรินทร์จับมือบุรีรัมย์ นำผู้ประกอบการ OTOP ไปจำน่ายผลิตภัณฑ์สานสัมพันธ์สองแผ่นดินที่ราชอาณาจักรกัมพูชา
จังหวัดสุรินทร์นำส่วนราชการออกหน่วยให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลในอำเภอท่าตูม
สุรินทร์สร้างเครือข่ายอาสาสมัครประกันภัยขยายผลสู่ประชาชนทราบถึงสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัย
จำนวนคนอ่าน 489 คน จำนวนคนโหวต 5 คน

  จำนวนคนโหวต 5 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *