ข่าวเด่นจังหวัดสุรินทร์
โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันยุวประชาธิปไตยสัมพันธ์ "Young DPR AWARDS"

วันที่ 19 ก.พ. 2556 )
กำชัย วันสุข ส.ปชส.สร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จัดการแข่งขันยุวประชาธิปไตยสัมพันธ์เป็นตัวแทนไปแข่งขัน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
 
          วันนี้ (19 ก.พ. 56) นางสาวกัญญรัตน์ เกียรติสุภา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ กล่าวเปิดการแข่งขันชิงรางวัลยุวประชาธิปไตยสัมพันธ์ ตามโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่ห้องประชุมศรีณรงค์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีผู้แทนโรงเรียนจากอำเภอต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 9 โรงเรียนประกอบด้วย โรงเรียนสนมวิทยาคาร โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย โรงเรียนสุรพินท์พิทยา โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม โรงเรียนรัตนบุรี โรงเรียนสุรวิทยาคาร โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ โรงเรียนบัวเชดวิทยา และ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 
          สำหรับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ เป็นโครงการของกรมประชาสัมพันธ์ที่มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย กิจกรรมการแข่งขัน "ยุวประชาธิปไตยสัมพันธ์" "Young DPR Award" โดยเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 15 - 25 ปี จากสถานศึกษาในจังหวัดสุรินทร์เข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อให้เยาวชนและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยที่ถูกต้อง มีความตระหนักถึงความสำคัญของการใช้สิทธิเสรีภาพ และมีจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างถูกต้องเหมาะสม 
         ส่วนหลักเกณฑ์การแข่งขัน "ยุวประชาธิปไตยสัมพันธ์" นั้น แต่ละโรงเรียนสามารถส่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนละ 1 ทีม ๆ ละ 3 คน เข้าร่วมการแข่งขัน 2 รายการ คือ การแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยและการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้ง โดยผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท 2,000 บาท 1,000 บาท และ 500 บาท ตามลำดับ โดยโรงเรียนที่ทำคะแนนได้สูงสุด ได้เป็นผู้ชนะเลิศการแข่งขันในปีนี้ ได้แก่โรงเรียนสุรวิทยาคาร ได้รับเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมการแข่งขันระดับเขต และระดับประเทศต่อไป
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ประเพณีแซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ ตำนานที่สืบทอดนานกว่า1,000 ปีของชุมชนชาวเขมรพื้นเมืองสุรินทร์
ท่องเที่ยวนมัสการหลวงพ่อพวน วัดช้างหมอบ(วัดมงคลคชาราม) เกจิชื่อดังแห่งอีสานใต้
โรงเรียนโสตศึกษาสุรินทร์กับเกษตรพอเพียง ปลูกฝังการกินอยู่ที่เพียงพอ
เปิดแล้วงาน“มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ครั้งที่ 52 ”AMAZING SURIN ELEPHANT ROUND-UP 2012
สุรินทร์ ส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน และวัตถุระเบิดที่ผิดกฎหมาย ให้แก่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดสุรินทร์
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ระบุศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ เร่งปฏิบัติการแจ้งเตือนให้ความรู้เรื่องทุ่นระเบิดตามแนวชายแดน ซึ่งทำให้จำนวนผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิดลดลงเป็นจำนวนมาก
สุรินทร์ประชุมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสภาวะไม่ปกติ
จังหวัดสุรินทร์ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน รับทราบนโยบายการดำเนินการของจังหวัด
จังหวัดสุรินทร์ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการ
อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จัดงาน “เทศกาลนุ่งผ้าไหม ใส่ปะเกือม เรือมกันตรึม” ประจำปี 2556 เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านให้คงอยู่สืบไป
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์เตือนเกษตรกรระการแพร่ระบาดของหนอนกระทู้กล้ากำลังระบาดในหลายพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์เปิดโรงเรียนเกษตรกรสร้างความรู้เพื่อการเพาะปลูกในฤดูปีนี้
สุรินทร์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด
สุรินทร์นำส่วนราชการออกหน่วยให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ประจำเดือนมิถุนายน
รองแม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการรณรงค์เพื่อการลงประชามติ
จำนวนคนอ่าน 318 คน จำนวนคนโหวต 5 คน

  จำนวนคนโหวต 5 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *