ข่าวประกวดราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลราม ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 25 ธ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 65 คน)
 

องค์การบริหารส่วนตำบลราม ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

                นายพิรุณ แก้วพินึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราม เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนตำบลราม มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ( โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สาย ทช.สร.3010 บ้านราม ตำบลราม กว้าง 8 เมตร ยาว 2,000 เมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 9,997,000 บาท (เก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

                กำหนดยื่นเอกสาร ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 16 มกราคม 2557 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 10.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ และจะแจ้งรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่าน  และไม่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมประมูลจ้าง ฯ เป็นการเฉพาะ โดยไม่เปิดเผยรายชื่อต่อสาธารณชน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ในวันที่ 22 มกราคม 2557 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป และจะดำเนินการประมูลในวันที่ 29 มกราคม 2557

                ผู้สนใจขอซื้อเอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลราม ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2557 โดยดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 044 – 712072 ในวันและเวลาราชการ

.............................................

สิดาพร สำราญใจ สปชส.สร./ข่าว

จำนวนคนอ่าน 66 คน จำนวนคนโหวต 0 คน