ข่าวประกวดราคา-สอบราคา
จังหวัดตรัง ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ของทางราชการ จำนวน 5 คัน

วันที่ 16 ก.ค. 2555 )
บุณณดา ภัทรธันยพงศ์

จังหวัดตรัง ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ของทางราชการ จำนวน 5 คัน
1. ผู้ประสงค์เข้าประมูลราคาต้องลงทะเบียนเป็นผู้ยื่นประมูล ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ณ สำนักงานจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง
2. ผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ยื่นประมูล สามารถดูสภาพรถได้ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 11.00 น. ณ สถานีสื่อสาร กระทรวงมหาดไทย
3. คณะกรรมการจะทำการขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพระยารัษฎา ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5 โดยผู้มีสิทธิเข้าประมูลจะต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ยื่นประมูล ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 เท่านั้น
ผู้สนใจจะเสนอราคาซื้อรถยนต์ราชการดังกล่าว ต้องการขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง (หลังใหม่) ชั้น 2 หมายเลขโทรศัพท์ 075-218516 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.trang.go.th 
 
จำนวนคนอ่าน 51 คน จำนวนคนโหวต 0 คน