ข่าวประกวดราคา-สอบราคา
อบต.นาข้าวเสีย ประกวดราคาโครงการบุกเบิกถนน โดยวิธีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ

วันที่ 16 ก.ค. 2555 )
บุณณดา ภัทรธันยพงศ์

อบต.นาข้าวเสีย ประกวดราคาโครงการบุกเบิกถนน โดยวิธีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ  ดังนี้
1. โครงการบุกเบิกถนนสายปากพลีมาบบอน-ชลประทาน หมู่ที่ 9 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
2. โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านหนองคล้า-ไสครอม หมู่ที่ 10 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง  จังหวัดตรัง
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. - 11.00 น. ณ บ้านมาบบอนหมู่ที่ 9
กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง และกำหนดเสนอราคาในวันที่ 16 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ในวันที่ 13 - 23 กรกฎาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.gprocurement.go.th ,  www.nakhaosia.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-7557-3158  ต่อ 107 ในวันและเวลาราชการ
จำนวนคนอ่าน 32 คน จำนวนคนโหวต 0 คน