ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล

วันที่ 13 ก.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 33 คน)
ดลฤดี มีชนะ

  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ซึ่งจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 3 - 24 กันยายน 2561 ทาง Internet ที่ http://scholar2.ocsc.go.th ทุนที่รับสมัครสอบมีดังนี้
     ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
     1. ทุนเล่าเรียนหลวง                                         จำนวน  9  ทุน
     2. ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     จำนวน  85 ทุน
     3. ทุนกระทรวงการต่างประเทศ                         จำนวน  5  ทุน
     4. ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย                         จำนวน  4  ทุน
     5. ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์                                     จำนวน  1  ทุน

     ผู้สนใจดูรายละเอียดของประกาศรับสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2561 ทาง Internet ในเว็บไซต์ ของ สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th , http://job.ocsc.go.th , http://scholar2.ocsc.go.th เว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ http://stscholar.nstda.or.th และเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ http://wwwbot.or.th   สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครสองแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2562 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ซึ่งจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 3 - 24 กันยายน 2561 ทาง Internet ที่ http://scholar2.ocsc.go.th ทุนที่รับสมัครสอบมีดังนี้
     ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
     1. ทุนเล่าเรียนหลวง                                         จำนวน  9  ทุน
     2. ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     จำนวน  85 ทุน
     3. ทุนกระทรวงการต่างประเทศ                         จำนวน  5  ทุน
     4. ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย                         จำนวน  4  ทุน
     5. ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์                                     จำนวน  1  ทุน

     ผู้สนใจดูรายละเอียดของประกาศรับสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2561 ทาง Internet ในเว็บไซต์ ของ สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th , http://job.ocsc.go.th , http://scholar2.ocsc.go.th เว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ http://stscholar.nstda.or.th และเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ http://wwwbot.or.th
จำนวนคนอ่าน 34 คน จำนวนคนโหวต 0 คน