ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดสงขลา เปิดรับสมัคร สตรี เยาวสตรี และประชาชนทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 56

วันที่ 19 ก.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 49 คน)
ดลฤดี มีชนะ

     ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา จะเปิดรับสมัคร สตรี เยาวสตรี และประชาชนทั่วไป ในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งมีอายุระหว่าง 14-60 ปี เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพในสาขาต่างๆรุ่นที่ 56 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ระยะเวลาดำเนินการฝึกอบรมอาชีพ ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
จำนวนคนอ่าน 50 คน จำนวนคนโหวต 0 คน