ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง ประชาสัมพันธ์ข่าว

วันที่ 19 ก.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 58 คน)
ดลฤดี มีชนะ

     ขยายระยะเวลาการทำงานให้กับแรงงานต่างด้าว ในกิจการประมงทะเล กลุ่มที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ 

     จังหวัดตรัง ได้กำหนดเปิดศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ( one stop Service) จังหวัดตรัง เพื่อขยายระยะเวลาการทำงานให้กับแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ซึ่งจะหมดอายุในวันที่ 30 กันยายน 2561 ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 จังหวัดตรัง ได้กำหนดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม - 30 กันยายน 2561  ( เปิดทำการทุกวันอังคารและพฤหัสบดีของสัปดาห์) ณ สมาคมการประมงกันตัง จังหวัดตรัง

     นายวศิน กลั่นจิตร จัดหางานจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า เพื่อเตรียใความพร้อมในการเข้าศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ จังหวัด ให้นายจ้าง/สถานประกอบการรีบดำเนินการนำแรงงานต่างด้าวไปตรวจสุขภาพประกันสุขภาพ ขอรับการตรวจลงตรา ขอรับใบอนุญาตทำงาน ขอรับหนังสือคนประจำเรือ และขอรับบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) ตามวันเวลาที่กำหนด และให้ติดต่อจองคิวพร้อมรับแบบฟอร์มได้ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง ส่วนบริหารการจัดระบบการทำงานของคนต่างด้าว

     สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง ส่วนบริหารการจัดระบบการทำงานของคนต่างด้าว โทร 075-214123 , 081-9683501
จำนวนคนอ่าน 59 คน จำนวนคนโหวต 0 คน