ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

วันที่ 5 ต.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 38 คน)
ดลฤดี มีชนะ

     สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จากเงินนอกงบประมาณ ปฏิบัติงานด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำหับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ดังต่อไปนี้
     1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ  จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 9,400 บาท/เดือน เงินเพิ่มค่าครองชีพ 600 บาท/เดือน
     2. ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค  จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 9,400 บาท/เดือน  เงินเพิ่มค่าครองชีพ 600 บาท/เดือน
     3. ตำแหน่ง พนักงานขับรถ  จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 9,400 บาท/เดือน เงินเพิ่มค่าครองชีพ 600 บาท/เดือน

     การรับสมัครสอบคัดเลือกสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนอำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง โทรศัพท์ 075-218983 ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2561                                                                                              
จำนวนคนอ่าน 39 คน จำนวนคนโหวต 0 คน