ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลตรัง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง

วันที่ 31 ต.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 29 คน)
ดลฤดี มีชนะ

     โรงพยาบาลตรัง มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ดังนี้
     1.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
          1. ตำแหน่งพนักงานขับรถ                              จำนวน 2 อัตรา  ค่าจ้างวันละ 300 บาท
          2. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (งานอาคารสถานที่)จำนวน 1 อัตรา  ค่าจ้างวันละ 300 บาท
          3. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (สำนักงานผู้อำนวยการ) จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 300 บาท
          4. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (งานห้องประชุม)            จำนวน 1 อัตรา  ค่าจ้างวันละ 300 บาท
     1.2 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์
          1. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค                            จำนวน 1 อัตรา  ค่าจ้างวันละ 354 บาท
     1.3 กลุ่มการพยาบาล
          1. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้              จำนวน 3 อัตรา  ค่าจ้างวันละ 300 บาท
          2. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป                              จำนวน 5 อัตรา  ค่าจ้างวันละ 300 บาท
    1.4 กลุ่มงานเภสัชกรรม
          1. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา                  จำนวน 1 อัตรา  ค่าจ้างวันละ 300 บาท
     1.5 กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน
          1. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข          จำนวน 1 อัตรา  ค่าจ้างวันละ 300 บาท

     ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่บอร์ดกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลตรัง หรือเว็บไซต์ www.tranghos.go.th และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยคนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการชั้น 2 โรงพยาบาลตรัง โทร 0 7520 1500 ต่อ 1214,1235 ตั้งแต่วันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2561
จำนวนคนอ่าน 30 คน จำนวนคนโหวต 0 คน