ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลตรังรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง

วันที่ 7 พ.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 39 คน)
ดลฤดี มีชนะ

     ด้วยโรงพยาบาลตรัง มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก จำนวน 1 อัตรา

     สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลตรัง หรือเว็บไซต์ www.tranghos.go.th  ตั้งแต่วันที่ 1 - พฤศจิกายน 2561
จำนวนคนอ่าน 40 คน จำนวนคนโหวต 0 คน