ข่าวประชาสัมพันธ์
งานลอยกระทง

วันที่ 8 พ.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 37 คน)
ดลฤดี มีชนะ

ขอเชิญร่วมงาน
     งานประเพณีลอยกระทง ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณริมแม่น้ำตรัง หมู่ที่ 3 ตำบลย่านตาซื่อ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง  ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป โดยในงานมีกิจกรรม ดังนี้

     1. ประกวด " นางนพมาศ" ชิงเงินรางวัล โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
           - เพศหญิง 
           - อายุตั้งแต่ 15-20 ปี
           - มีชื่อตามทะเบียนบ้านในพื้นที่จังหวัดตรัง
           - รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
     2. ประกวดกระทง 2 ประเภท ชิงเงินรางวัล โดยมีหลักเณฑ์ ดังนี้
            - ประเภทสวยงาม มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร
            - ประเภทความคิดสร้างสรรค์ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร
            - มีชื่อตามทะเบียนบ้านในพื้นที่จังหวัดตรัง
          หลักฐานสำหรับการสมัคร
              1. สำเนาบัตรประชาชน
              2. สำเนาทะเบียนบ้าน
              3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
     3. ร่วมชมกิจกรรมการแสดงบนเวทีของนักเรียนและประชาชนชาวตำบลย่านซื่อ
     4. ร่วมสนุกกับคณะรำวงย้อนยุค

     สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัคร ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 20 พฤศจิกายน 2561 โทร 0 7527 0496-7 , 06 2842 5946 ณ ห้อง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลย่านตาซื่อ
จำนวนคนอ่าน 38 คน จำนวนคนโหวต 0 คน