ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลย่านตาขาว รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง

วันที่ 20 ธ.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 44 คน)
ดลฤดี มีชนะ

ด้วย โรงพยาบาลย่านตาขาว มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง (รายวัน)  ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และค่าจ้าง ดังนี้

๑.      พยาบาลวิชาชีพ    จำนวน ๓ อัตรา     อัตราค่าจ้างวันละ ๔๙๐ บาท

๒.   นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน ๑ อัตรา  อัตราค่าจ้างวันละ ๔๙๐ บาท

๓. นักโภชนาการ         จำนวน ๑ อัตรา     อัตราค่าจ้างวันละ ๔๙๐ บาท

๔. พนักงานบริการ       จำนวน ๖ อัตรา     อัตราค่าจ้างวันละ ๓๑๐ บาท

๕.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๙ อัตราอัตราค่าจ้างวันละ ๓๑๐ บาท

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถ ดูรายละเอียดการรับสมัครสอบได้ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป หรือเว็บไซต์ www.ytkhos.go.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลย่านตาขาว โทร.๐-๗๕๒๘-๑๔๔๙ ตั้งแต่ วันที่ ๑๔ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.

จำนวนคนอ่าน 45 คน จำนวนคนโหวต 0 คน