ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง รับสมัครผู้เข้าแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 9

วันที่ 20 ธ.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 39 คน)
ดลฤดี มีชนะ

       กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๒ สงขลา รับสมัครผู้เข้าแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๙

ด้วยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๒ สงขลา ประกาศรับสมัครผู้เข้าแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ เพื่อคัดเลือกจัดส่งเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ จำนวน ๒๐ สาขา ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ณ อาคาร ๖ (อาคาร ๒ เดิม) ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คนพิการพัฒนาทักษะฝีมือ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเอง สมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ในวันเวลาราชการ

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองตามสถานที่รับสมัคร ได้แก่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๒ สงขลา, สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๓ ปัตตานี, สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๔ ยะลา, สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นราธิวาส, สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง, สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง, สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dsd.go.th/songkhla หรือโทร ๐ - ๗๔๓๓ - ๖๐๕๒

จำนวนคนอ่าน 40 คน จำนวนคนโหวต 0 คน