ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อฯมหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 24 ธ.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 26 คน)
ดลฤดี มีชนะ

     ด้วย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มีกำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562  โดยรอบที่ 1 มีกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2562

     สอบถามรายละเอียดเพื่มเติมไดที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 0 2441 4125 ต่อ 110-115,130-135 Email: gradthai@mahidol.ac.th และสมัคร Online ได้ที่ www.grad.mahidol.ac.th
จำนวนคนอ่าน 27 คน จำนวนคนโหวต 0 คน