ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรังประชาสัมพันธ์เตือนการระบาดศัตรูพืช

วันที่ 7 มี.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 11 คน)
ดลฤดี มีชนะ

            สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ประกาศเตือนการระบาดศัตรูพืชประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒      โดยมีพืชหลากหลายที่ได้รับความเสียหาย อาทิ ข้าว เตือนชาวนาระวังหนอนกระทู้กล้า โรคใบสีเขียว ซึ่งในระยะนี้เกษตรกรควรช่วยกันดูแลอนุรักษ์นกกระยางนาและแมลงวันก้นขนศัตรูธรรมชาติของหนอนกระทู้กล้าและเกษตรกรต้องหมั่นดูแลแปลงนาอย่าให้ขาดน้ำโดยเฉพาะข้าวที่อยู่ในระยะแตกกอเป็นโรคใบจุดสีน้ำตาลได้ หากพบการระบาดของโรคใบจุดสีน้ำตาลให้รีบไขน้ำเข้านาทันที

          -กลุ่มไม้ผลเงาะทุเรียนมังคุดมะม่วงส้มเขียวหวานส้มโอและมะละกอระวังการระบาดของเพลี้ยแป้งซึ่งในระยะนี้ให้ระวังการระบาดของเพลี้ยแป้ง และแนะนำเกษตรกรให้ป้องกันกำจัดด้วยเชื้อราบิวเวอร์เรียอัตรา ๒๕๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร

          -กลุ่มพืชผักพืชตระกูลกะหล่ำถั่วฝักยาวซึ่งระยะนี้เกษตรกรต้องระวังการระบาดของหนอนผีเสื้อต่างๆและรวมทั้งที่อ่อนประกาศด้วยซึ่งเกษตรกรต้องหมั่นสำรวจแปลงผักทุกสัปดาห์ หากพบเห็นก็ควรใช้สารสกัดสะเดาสลับกับเชื้อแบคทีเรียบาซิลลัสทูริงเยนซิส บีที ทันที

          -พืชตระกูลแตง นอกจากนี้ยังต้องหมั่นสำรวจการระบาดของด้วงเต่าแดงเพื่ออ่อนซึ่งจะแนะนำเกษตรกรควบคุมหนอนผีเสื้อโดยการใช้สารสกัดสะเดาสลับกับเชื้อบีที หากพบเห็นที่อ่อนควบคุมด้วยสารสกัดสะเดาร่วมกับเชื้อราบิวเวอร์เรียนอกจากนี้ให้ระวังการเข้าทำลายของแมลงวันแต่งด้วย ซึ่ง การระบาดของจำพวกนี้จะปรากฏอยู่ในพริกมะเขือข้าวโพด เป็นต้น

          ทั้งนี้หากพบการระบาด เสียหายรุนแรง แนะนำให้เกษตรกรทั้งหลายแจ้งประสานงานไปยังสำนักงานเกษตรอำเภอ เพื่อขอคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาต่อไปในอนาคต

จำนวนคนอ่าน 12 คน จำนวนคนโหวต 0 คน