ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
สมาคมวิทยุสมัครเล่น วีอาร์ตรัง เปิดสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายประจำจังหวัดตรัง

วันที่ 23 ต.ค. 2555 )
นิพัส เพ็ชร์ลมุล

วันนี้ (23 ต.ค.) ที่ที่ทำการสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายประจำจังหวัดตรัง ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายประจำจังหวัดตรัง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายวิศิษฎ์ ภู่ริยะพันธ์ นายกสมาคมวิทยุสมัครเล่น วีอาร์ตรัง และเหล่าสมาชิกสมาคม ร่วมพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียง สถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายประจำจังหวัดตรัง มีสัญญาณเรียกขานว่า HS9AT ที่ได้รับแต่งตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555 ให้ทำหน้าที่บริหารการใช้คลื่นความถี่วิทยุสื่อสารให้เป็นไปตามระเบียบและมีประสิทธิภาพเพื่อไว้ใช้เป็นเครือข่ายสำรองในยามฉุกเฉิน ทุกครั้งที่เกิดวิกฤติการณ์ ทางการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นกรณีเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ที่ทางราชการสามมารถเรียกใช้ประโยชน์ได้ทันท่วงที เพราะสมาชิกวิทยุสมัครเล่น หรือ วีอาร์ เป็นบุคคลที่อุทิศตนเพื่อสังคม ทำเพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และทำหน้าที่ประสานงวานยามเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ น้ำท่วม ไฟไหม้ ดินโคลนถล่ม หรือสึนามิ เหล่าสมาชิกได้ออกมารวมตัวเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน และส่วนราชการด้านการสื่อสาร เพราะในขณะที่เกิดภัยพิบัติต่าง ๆ การสื่อสารเกือบทุกระบบไม่สามารถใช้งานได้ คงเหลือเฉพาะวิทยุสื่อสาร และสมาชิก วีอาร์ ก็เป็นบุคคลกลุ่มนั้นที่มีวิทยุสื่อสาร และสามารถใช้งานได้ทันที และนอกจากนั้นสมาคมวิทยุสมัครเล่น วีอาร์ตรัง ยังเป็นหน่วยงานที่มีอุปกรณ์และบุคคล ที่สามารถให้ความช่วยเหลือด้านบรรเทาสาธารณภัยด้าน ต่าง ๆ อีกด้วย
จำนวนคนอ่าน 208 คน จำนวนคนโหวต 0 คน