ข่าวประกวดราคา-สอบราคา
วิทยาลัยเทคนิคตรัง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทดลองโปรแกรมควบคุมและนิวเมติกส์ชั้นสูง พร้อมสื่อเทคโนโลยีการควบคุมและการขับเคลื่อน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 12 ธ.ค. 2555 )
บุณณดา ภัทรธันยพงศ์

วิทยาลัยเทคนิคตรัง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทดลองโปรแกรมควบคุมและนิวเมติกส์ชั้นสูง พร้อมสื่อเทคโนโลยีการควบคุมและการขับเคลื่อน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ งานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง  และกำหนดเสนอราคา ในวันที่ 27 ธันวคม 2555  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 11.00 น.
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ งานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ในวันที่ 6-12 ธันวาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.technictrang.ac.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7522-5297  ต่อ 1220 ในวันและเวลาราชการ  
จำนวนคนอ่าน 42 คน จำนวนคนโหวต 0 คน