ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดตรัง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2556

วันที่ 28 ธ.ค. 2555 )
บุณณดา ภัทรธันยพงศ์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดตรัง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2555 - 31 มีนาคม 2556 ซึ่งสามารถสมัครได้ 2 ทาง คือ
1. สมัครด้วยตนเอง ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
2. สมัคร Online  โดยคลิก www.trang.ru.ac.th
หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน ดังนี้
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2. หลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
3. หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดตรัง   ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.นาบินหลา อ.เมือง จ.ตรัง หมายเลขโทรศัพท์ 0-7550-1164-5
จำนวนคนอ่าน 856 คน จำนวนคนโหวต 0 คน