ข่าวประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2556

วันที่ 4 ก.พ. 2556 )
บุณณดา ภัทรธันยพงศ์

วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  รอบที่ 1  วันที่ 15-19 มีนาคม 2556  รอบที่ 2  วันที่ 20-30 เมษายน 2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องทะเบียน ตึกอำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง เลขที่ 123 หมู่ที่ 1 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-7557-0556-7 ต่อ 117 เว็บไซต์  www.tpc.moe.go.th
จำนวนคนอ่าน 171 คน จำนวนคนโหวต 0 คน