ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดตรัง เมืองแห่งความสุข ขอเชิญร่วมสมทบทุนแห่งศรัทธา สมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน

วันที่ 27 ก.พ. 2556 )
บุณณดา ภัทรธันยพงศ์

จังหวัดตรัง เมืองแห่งความสุข ขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชน และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมระดมทุนแห่งศรัทธา สมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อร่วมกันแสดงความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และต่อยอดความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างความเข้มแข็งให้กับกองทุนแม่ของแผ่นดิน กองทุนละ 10 บาท
ท่านสามารถร่วมระดมทุนตามแต่ศรัทธา โดยส่งเงินสมทบกองทุนแม่ฯ ได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง (ชั้น 3)  ศาลากลางจังหวัดตรัง โทร. 075-218267  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
จำนวนคนอ่าน 19 คน จำนวนคนโหวต 0 คน