ข่าวประกวดราคา-สอบราคา
โรงพยาบาลสิเกา สอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด จำนวน 1 เครื่อง

วันที่ 14 พ.ค. 2556 )
บุณณดา ภัทรธันยพงศ์

โรงพยาบาลสิเกามีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด  จำนวน 1 เครื่อง 

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ณ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลสิเกา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลสิเกา ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๕-๒๙๑๐๖๓ ต่อ ๑๑๑,๑๑๒ ในวันและเวลาราชการ

 

จำนวนคนอ่าน 29 คน จำนวนคนโหวต 0 คน