ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
วันแรกช่วงเจ็ดวันอันตรายปีใหม่ 2557 เกิดอุบัติเหตุแล้ว 11 ครั้ง บาดเจ็บ 12 ราย

วันที่ 29 ธ.ค. 2556 )
นิพัส เพ็ชร์ลมุล

การเฝ้าระวังเพื่อให้เทศกาลปีใหม่ช่วง 7 วัน อันตราย ซึ่งเริ่มตั้งวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ถึง 2 มกราคม 2557 ที่ส่วนราชการ /เอกชน ที่เกี่ยวข้อง ได้บูรณาการร่วมกันในการตั้งด่านตรวจ สกัด เพื่อให้สถิติอุบัติเหตุลดลงจากเดิมร้อยละ 5 คือเกิดอุบัติเหตุ ไม่เกิน 87 ครั้ง ผู้เสียชีวิต ต้องไม่เกิน 2 คน และผู้บาดเจ็บ ไม่เกิน 101 โดยเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด มาตรการ 3 ม 2ข 1ร การตรวจจับ 10 ข้อหาหลัก ซึ่งทุกอำเภอจะมีจุดตรวจ จุดสกัดหลัก 25 จุด จุดตรวจขององค์กรปกครองท้องถิ่นอีกกว่า 50 จุในวันนี้(28 ธ.ค.) นายสุวิทย์ ใจอารีย์ สถิติจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายอำนวย จันทรัฐ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง นายสุพจน์ สุวรรณลิขิต ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง นายธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ พาณิชย์จังหวัดตรัง และนายนิพัส เพ็ชร์ลมุล ผู้ช่วยประสัมพันธ์จังหวัดตรัง ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าบริเวณด่านตรวจ/สกัด ของอำเภอเมืองตรัง อำเภอนาโยง พร้อมทั้งมอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ/สกัด ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง อาสาสมัครป้องกันภัย และสาธารณสุข บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกัน และซึ่งได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด สำหรับวันแรกของการตรวจ/สกัดอย่างเข้มงวดขณะนี้มีอุบัติเหตุแล้ว 11 ครั้ง(ปีก่อน 11 ครั้ง) บาดเจ็บ 12 ราย(ปีก่อน 11 ราย) และยังไม่มีผู้เสียชีวิต และทุกครั้ง/ราย เกิดจากรถมอเตอร์ไซค์ อายุต่ำสุด 17 ปี สูงสุด 62 ปี เกิดที่ถนนหลวง 7 ครั้ง(63.64%) ทางหลวงชนบท 3 ครั้ง(27.27%) และในเขตเทศบาล 1 ครั้ง จึงขอให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนใช้ความระมัดระวังในการสัญจรด้วย
จำนวนคนอ่าน 35 คน จำนวนคนโหวต 0 คน