ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นห่วงประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สัญจรผ่านเมืองตรังกรณีผู้ชุมนุมปิดเมืองตรัง

วันที่ 10 ม.ค. 2557 )
นิพัส เพ็ชร์ลมุล

นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า กรณีที่กลุ่มกองทัพประชาชนคนรักพระราชา ได้แถลงข่าวว่าจะทำการปิดการจราจรรอบเมืองตรัง 5 จุด และกลางใจเมืองตรังอีก 1 จุด ประกอบด้วย แยกท่าปาป , แยกบ้านควน , แยกควนปริง , แยก อตก. แยกหน้าแขวงการทางจังหวัดตรัง และบริเวณหอนาฬิกาจังหวัดตรัง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2557 เป็นต้นไป ไม่มีกำหนดจะสิ้นสุดนั้น อาจจะทำให้พี่น้องประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนน ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางเท่าที่ควร จึงขอให้หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางที่ต้องผ่านในบริเวณดังกล่าว และทางจังหวัดเองก็กำลังดำเนินการเจรจากับผู้ชุมนุม ว่าขออย่าให้ปิดทั้งหมด โดยขอให้เปิดช่องทางด้านซ้ายสุดไว้เพื่อให้มีการสัญจรได้บ้าง ซึ่งอาจจะมีผู้ใช้รถใช้ถนนที่มีความจำเป็นจริง ๆ จะต้องเดินทางผ่านจุดดังกล่าวด้วย และก่อนจะถึงทางร่วม ทางแยกที่จะมีการปิดการจราจร จังหวัดก็จะมีป้ายบอกทาง มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการแนะนำเส้นทางให้แก่ท่าน หากผู้ใช้รถใช้ถนนท่านใดที่มีความจำเป็นต้องใช้เส้นทางดังกล่าว ก็ขอความร่วมมือให้มีพูดคุย เจรจา กับผู้ชุมนุม ด้วยความมีน้ำใจไมตรีต่อกัน ให้ใช้ความอะลุ่มอล่วย ไม่ใช้อารมณ์หรือความรุนแรงเข้าหากัน เพราะถึงอย่างไรเราก็คนไทยด้วยกัน คนตรังด้วยกัน พี่น้องกันทั้งนั้น รักกันไว้ดีกว่าเพื่อจะนำพาสู่ตรังเมืองแห่งความสุข
จำนวนคนอ่าน 50 คน จำนวนคนโหวต 0 คน