ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
เทศบาลนครตรังแถลงข่าวเป็นเจ้าภาพการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ “นครตรังวิชาการ”

วันที่ 13 ก.พ. 2557 )
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

ที่โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ.เมืองตรัง นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง นายเกรียงศักดิ์ รัตนสีมานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครตรัง และนายภูภัฎ ยกทวน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ร่วมแถลงข่าวเป็นเจ้าภาพการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ "นครตรังวิชาการ” ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้เทศบาลนครตรังเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นในพื้นที่ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 18-20 มิ.ย.2557 ณ บริเวณลานปูนห้างโรบินสัน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงยินเนเซี่ยม เทศบาลนครตรัง ภายใต้คำขวัญการจัดงาน "นครตรังร่วมใจ ท้องถิ่นไทยพัฒนา วิชาการก้าวหน้า การศึกษาสู่อาเซี่ยน” ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของท้องถิ่น รวมทั้งเพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนจากการแข่งขันด้านวิชาการและด้านทักษะใน 8 กลุ่มสารุการเรียนรู้ และ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตลอดจนการประกวด/แข่งขันในระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ปฐมวัย การแข่งขันหุ่นยนต์ กิจกรรมโครงงาน และการประกวดสื่อ นวัตกรรมการศึกษาของครูผู้สอน ซึ่งกิจกรรมในงานประกอบด้วย การแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน การจัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ภาคใต้ 14 จังหวัดที่เข้าร่วมกว่า 100 แห่ง
จำนวนคนอ่าน 120 คน จำนวนคนโหวต 0 คน