ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง จัดงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 3

วันที่ 1 ก.พ. 2555 )
บุณณดา ภัทรธันยพงศ์

สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จัดงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 3/2555 และสาธิตอาชีพอิสระ ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08.30 น. - 15.00 น. ณ บริเวณโถงอาคาร ชั้นล่าง อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง กิจกรรมในงานประกอบด้วย
- รับสมัครงานและสัมภาษณ์งานกับนายจ้างโดยตรง
- แนะแนวอาชีพประชาชนทั่วไป และนักเรียน นักศึกษา
- ลงทะเบียนผู้ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ
- ลงทะเบียนสมัครงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
- ตำแหน่งงานคนพิการ
- สาธิตอาชีพอิสระ
หลักฐานการสมัครงาน
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาบัตรนักเรียน นักศึกษา
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาวุมิการศึกษา
4. รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว
5. หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบขับขี่, ใบผ่านงาน, สด.9
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรังหลังใหม่ ชั้น 2 หมายเลขโทรศัพท์ 075-214027-8
จำนวนคนอ่าน 171 คน จำนวนคนโหวต 0 คน