ข่าวประกวดราคา-สอบราคา
จังหวัดตรัง สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานเส้นทางเดิน คสก.ศึกษาธรรมชาติและอาคารศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศ

วันที่ 6 มี.ค. 2555 )
บุณณดา ภัทรธันยพงศ์

จังหวัดตรัง สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานเส้นทางเดิน คสก.ศึกษาธรรมชาติและอาคารศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศ รวมห้องน้ำ ณ ป่าชายเลนชุมชนบ้านโคกออก หมู่ที่ 8 ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง  กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 16 มีนาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ ป่าชายเลนชุมชนบ้านโคกออก หมู่ที่ 8 ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 - 19 มีนาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ งานพัสดุ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง 149 ถนนพระราม 6 ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 20 มีนาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่ งานพัสดุ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง 149 ถนนพระราม 6 ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 - 19 มีนาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ทีเว็บไซต์ www.trang_mnre.0fees.net    หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 075-218983 ในวันและเวลาราชการ
จำนวนคนอ่าน 35 คน จำนวนคนโหวต 0 คน