ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
นักวิชาการหัวหน้ากลุ่มงานสัตว์ทะเลหายาก สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน จ.ภูเก็ต จัดสัมมนาโครงการแลเลตรัง พบหญ้าทะเลและพะยูนใน จ.ตรัง เริ่มเสื่อมโทรมและมีจำนวนลดลง

วันที่ 17 พ.ค. 2555 )
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์
จำนวนคนอ่าน 39 คน จำนวนคนโหวต 0 คน