bumipolking
ประชาชนจิตอาสาตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด ร่วมกันพัฒนาปรับภูมิทัศน์สองข้างทางถนนสายบ้านแหลมกลัด - หาดลานทราย สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมรองรับนักท่องเที่ยว

วันที่ 9 ธ.ค. 2561 19:32:44 )
 

(9 ธ.ค. 61)  นายประเสริฐ  ลือชาธนานนท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด  นำประชาชนจิตอาสา ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด  ร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในวัดแหลมกลัด และสองข้างทางถนนสายบ้านแหลมกลัด  - หาดลานทราย ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ  ดี  ด้วยหัวใจ”  โดยมีการเปิดกิจกรรมที่วัดแหลมกลัด ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด  ซึ่งอำเภอเมืองตราด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด จัดขึ้นโดยมีประชาชนจิตอาสา  ผู้นำชุมชน เยาวชน กำลังพลทหาร ตำรวจ ในพื้นที่จำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรม

 

ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงห่วงใย และทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ  โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ” ออกปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยงานราชการต่างๆ และประชาชนผู้มีจิตอาสา ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่  โดยในครั้งนี้ประชาชนจิตอาสาตำบลแหลมกลัด ร่วมกันดำเนินการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยการกวาดทำความสะอาด ดายหญ้า เก็บขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในวัดแหลมกลัด รวมทั้งตลอดสองข้างทางถนนสายบ้านแหลมกลัด  - หาดลานทราย ระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร เพื่อสร้างความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเยือนในพื้นที่ /...

 


จำนวนคนอ่าน 15 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่