bumipolking
จังหวัดตราด เปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คนรักคลองบางพระ ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี”

วันที่ 17 ธ.ค. 2561 17:11:51 )
 

(15 ธ.ค. 61)  นายประเสริฐ  ลือชาธนานนท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ "คนรักคลองบางพระ ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” ของจังหวัดตราด  โดยมีประชาชนจิตอาสา ส่วนราชการ และชาวชุมชนรักคลองบางพระ เข้าร่วมงานบริเวณอาคาร SML ชุมชนรักคลองบางพระ เทศบาลเมืองตราด

 

สำหรับการกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เดินรณรงค์ "คนรักคลองบางพระ ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” ในครั้งนี้จังหวัดตราด ดำเนินการพร้อมกันกับจังหวัดอื่น ทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสืบสานพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในส่วนของจังหวัดตราดจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ "คนรักคลองบางพระ ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี”ในครั้งนี้มีกิจกรรมประกอบด้วย การเทน้ำหมักชีวภาพบำบัดน้ำเสีย (พด.6) เพื่อฟื้นฟูสภาพน้ำในคลองบางพระ รวมทั้งกิจกรรมการเดินรณรงค์ตามเส้นทางเลียบคลองบางพระ เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกในการดูแลรักษาสภาพคลองบางพระ

 

สำหรับคลองบางพระแห่งนี้ ก่อนหน้านี้เป็นคลองที่จังหวัดตราดได้เลือกดำเนินโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน   ภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่มีจิตอาสาในการร่วมแรงกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการของของ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในการ อีกด้วย /...


จำนวนคนอ่าน 15 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่