bumipolking
ประชาชนจิตอาสาบ้านฉางเกลือ อำเภอเมืองตราด รวมทั้งชาวมอญ ร่วมกันพัฒนาปรับภูมิทัศน์สองข้างทางถนนเข้าสู่วัดฉางเกลือ ภายใต้โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

วันที่ 11 ม.ค. 2562 17:02:42 )
 

(11 ม.ค. 62) นายประเสริฐ  ลือชาธนานนท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด  นำประชาชนจิตอาสาบ้านฉางเกลือ และชาวมอญในพื้นที่ตำบลห้วยแร้ง ร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางถนนสายเข้าสู่วัดฉางเกลือ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยแร้ง  อำเภอเมืองตราด ภายใต้โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ”   ซึ่งอำเภอเมืองตราด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้ง จัดขึ้น โดยมีประชาชนจิตอาสา  ผู้นำชุมชนในพื้นที่ประมาณ 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม

 

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ  โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ” ออกปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยงานราชการต่างๆ และประชาชนผู้มีจิตอาสา ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ ประชาชนจิตอาสาบ้านฉางเกลือ และชาวมอญในพื้นที่จึงได้ร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อสร้างความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงามให้กับพื้นที่ /....


จำนวนคนอ่าน 9 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่