ll สถานการณ์ข่าว "เมืองตราด"
จัดหางานจังหวัดตราด ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานเพื่อไปทำงานกับนายจ้าง บริษัท Formosa Heavy Industries Corporation ไต้หวัน

วันที่ 12 ก.พ. 2562 17:22:25 )
 

(12 ก.พ. 62)  นายสุเทพ  อาภรณ์รัตน์  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  รักษาราชการแทนจัดหารงานจังหวัดตราด  เปิดเผยว่าการจัดหางานเปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้าง บริษัท Formosa Heavy Industries Corporation ไต้หวัน  ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วน อะไหล่เครื่องจักร ท่อ และหม้อไอน้ำทนแรงดันสูงขนาดใหญ่ จำนวน 2 ตำแหน่ง  รวมทั้งสิ้น 35 อัตรา  ตำแหน่งช่างเชื่อม  จำนวน 25 อัตรา  และตำแหน่งช่างประกอบ จำนวน 10 อัตรา  อายุอยู่ระหว่าง 22-45 ปี  ไม่จำกัดส่วนสูงและน้ำหนัก  ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา  ไม่ตาบอดสี  ไม่มีประวัติอาชญากรรม  แต่ต้องมีประสบการณ์ด้านการเชื่อมท่อและถังโลหะ  ระยะเวลาการจ้างงาน 1 ปีขึ้นไป  หากปฏิบัติงานดีบริษัทอาจจะต่อสัญญาเริ่มตั้งแต่ 3 ปีเป็นต้นไป  จนครบ 12 ปี  ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง  ทำงานล่วงเวลาเป็นไปตามกฎหมายแรงงานไต้หวัน  ค่าจ้างเดือนละประมาณ 24,600 บาท  ยังไม่รวมค่าล่วงเวลาและเบี้ยเลี้ยง  บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าอุปกรณ์สำหรับทดสอบฝีมือ  ค่าโดยสารเครื่องบินไปทำงาน  เป็นเงินจำนวน 9,500 เหรียญไต้หวัน และค่าโดยสารเครื่องบินกลับประเทศไทยเมื่อทำงานครบกำหนดสัญญาจ้าง  บริษัทจัดหาอาหารและที่พักให้  โดยคนงานต้องรับผิดชอบค่าอาหาร  และค่าที่พักเดือนละ 2,500 เหรียญไต้หวัน

 

รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดตราด  กล่าวเพิ่มเติมว่า  สำหรับผู้ที่สนใจสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย  ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562  ในวันและเวลาราชการ  หลักฐานการรับสมัคร  ได้แก่  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 1 รูป  สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี)  และสำเนาใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)  สมัครด้วยตนเอง  พร้อมหลักฐานการสมัครงาน  ณ  สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด  ศาลากลางจังหวัดตราด (หลังใหม่) ชั้น 1 ถนนราษฎร์นิยม ตำบลบางพระ  อำเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด  ทั้งนี้การรับสมัครเป็นการดำเนินการเพื่อจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศ  โดยวิธีรัฐจัดส่ง  คนหางานไม่เสียค่าสมัครหรือค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น  ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงานจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น  ได้แก่  ค่ารูปถ่าย ค่าทำหนังสือเดินทาง (กรณียังไม่มี)  ค่าตรวจสุขภาพและค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรม รวมทั้งสำรองจ่ายค่าวีซ่า  ค่าโดยสารเครื่องบินเที่ยวไป  และค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ  ซึ่งสามารถนำใบเสร็จรับเงินไปเบิกคืนจากนายจ้างในภายหลัง  ดังนั้น  จึงอย่าหลงเชื่อผู้ไม่หวังดีแอบอ้างว่าสามารถช่วยให้ไปทำงานได้  เพราะอาจถูกหลอกเสียเงินฟรี  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด  โทรศัพท์ 0-3951-0586  และ 08-8928-2270  ในวันและเวลาราชการ หรือ www.facebook/สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด   /...


จำนวนคนอ่าน 2 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่