จังหวัดตราด เปิดกิจกรรมจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดตราด (09/12/2561 19:31:22)
  จิตอาสาอาชีวศึกษาจังหวัดตราด ตั้งคลินิกจักรยานให้บริการตรวจสภาพรถให้กับประชาชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” (09/12/2561 19:30:42)
  ผู้ว่าฯตราด นำนักปั่นระยะทาง 109 กิโลเมตร กิจกรรมจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย 1 ล้านตัวคืนสู่ธรรมชาติ (09/12/2561 19:29:28)
  จังหวัดตราด ปล่อยตัวนักปั่นกิจกรรมจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ระยะทางไกลที่สุด 109 กิโลเมตร บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก (09/12/2561 19:28:34)
  ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาป่าชายเลนที่ 1 (ตราด) ถ่ายทอดความรู้ปลูกพันธุ์ไม้ป่าชายเลน ภายใต้โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า สร้างสมดุลแห่งสิ่งแวดล้อม ให้เยาวชนจาก 5 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 (08/12/2561 18:32:21)
อ่านทั้งหมด     


  ประชาชนจิตอาสาตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด ร่วมกันพัฒนาปรับภูมิทัศน์สองข้างทางถนนสายบ้านแหลมกลัด - หาดลานทราย สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมรองรับนักท่องเที่ยว (09/12/2561 19:32:44)
  ประชาชนจิตอาสาอำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (05/12/2561 19:36:59)
  จิตอาสาตำรวจภูธรจังหวัดตราด จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายสวนรุกขชาติจังหวัดตราด เส้นทางจัดกิจกรรมจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” (01/12/2561 15:13:21)
อ่านทั้งหมด