จำนวนประชาชนผู้มีรายได้น้อยในจังหวัดตราด ใช้สิทธิรับความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มขึ้น (23/02/2561 15:02:24)
  หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดตราด จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ให้บริการประชาชนและเกษตรกร ที่วัดบางปิดบน (23/02/2561 14:55:59)
  สมาคมการประมงจังหวัดตราด เดินหน้าทำประมงเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน พร้อมปฏิบัติตามกฎหมาย (23/02/2561 14:50:20)
  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด นำเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ร่วมรณรงค์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า (23/02/2561 14:46:17)
  อบจ.ตราด เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วม “โครงการปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และถวายเป็นพุทธบูชา” (23/02/2561 14:39:38)
อ่านทั้งหมด