อำเภอเมืองตราด ร่วมกับ เทศบาลเมืองตราด และชุมชนรักษ์คลองบางพระ กำหนดจัดงาน “เล่าขานตำนานคลองบางพระ” ประจำปี 2562 วันที่ 1 -3 มีนาคม นี้ (20/02/2562 20:39:36)
  กอ.รมน.ตราด เปิดฝึกอบรมทบทวน หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง หรือ (หมู่บ้าน อพป.) ในพื้นที่ตำบลด่านชุมพล (20/02/2562 20:38:32)
  จังหวัดตราด กำหนดจัดกิจกรรมคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์เด่น ระดับจังหวัด (Provincial Star OTOP : PSO) (20/02/2562 20:37:31)
  จ.ตราด กำหนดจัดงานวันตราดรำลึก ประจำปี 2562 วันที่ 23 -27 มีนาคม 2562 (20/02/2562 20:36:43)
  จังหวัดตราด จัดประชุมเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา (20/02/2562 20:35:42)
  อำเภอเมืองตราด จัดพิธีมอบหนังสือรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น และบัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้ที่ได้รับการรับรองให้ได้สัญชาติไทย จำนวน 150 คน (20/02/2562 20:34:07)
  ข้าราชการ ประชาชน จ.ตราด เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ทุกวันพุธกันอย่างเนืองแน่น (20/02/2562 20:33:13)
  พุทธศาสนิกชนจังหวัดตราดร่วมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ พร้อมร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา (19/02/2562 19:05:29)
  พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดตราด ร่วมเข้าวัดทำบุญวันมาฆบูชา กันอย่างเนืองแน่น (19/02/2562 11:15:16)
อ่านทั้งหมด