จังหวัดตราด เตรียมจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อทุกอำเภอ เพื่อขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสำคัญของพื้นที่ (22/06/2561 17:00:41)
  คลังจังหวัดตราด จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิคส์” ให้เจ้าหน้าที่ อปท. (22/06/2561 16:54:41)
  จังหวัดตราด ติวเข้มเจ้าพนักงานหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 (22/06/2561 16:53:51)
  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด เชิญชวนเกษตรกรผู้สนใจเข้ารับการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2562 (22/06/2561 16:52:54)
  จ.ตราด เปิดงานโครงการแสดงและจำหน่ายของดีเมืองตราด (Caravan Trad Show) ครั้งที่ 2 นำผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขึ้นชื่อ จัดแสดงและจำหน่าย ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ (21/06/2561 18:47:27)
อ่านทั้งหมด