« มิถุนายน 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Number of Today 14 คน
Number of Yesterday 12 คน
Number of Lastmonth 538 คน
Total 32,101 คน
ข่าวเด่นประจำวันจังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี ประชุมจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ 8 พ.ย. 2556 )

จังหวัดอุบลราชธานี ประชุมจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
            อุบลราชธานี : เพื่อกำหนดแผนปฏิบัติการและแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ประจำปี 2557 ใน 3 ยุทธศาสตร์หลัก โดยเน้นการร่วมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
              นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2557 ที่ห้องประชุมจินดารัตน์ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบแผน ทิศทางและกรอบในการปฏิบัติงาน โดยเน้นหน่วยงานที่รับผิดชอบแผนงานหลักหลักบูรณาการร่วมกับหน่วยงานร่วม ภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์หลัก ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์ต่อเนื่องใน โดยการใช้พลังแผ่นดินอย่างต่อเนื่องใน 7 แผนงานหลักขับเคลื่อนการปฏิบัติ,ยุทธศาสตร์ป้องกัน ได้แก่การป้องกันรายใหม่ ป้องกันพื้นที่ ป้องกันการมีพฤติกรรมซ้ำ ป้องกันครอบครัวและป้องกันชุมชน, ยุทธศาสตร์เสริมสร้าง ได้แก่การเสริมสร้างมาตรการ เสริมสร้างองค์กร เสริมสร้างกลไกให้มีประสิทธิภาพและเสริมสร้างงานรองรับประชาคมอาเซียนและกรอบคิดการแก้ไขปัญหาเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง
            โดยแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2557 ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดอุบลราชธานีได้กำหนดแผนการปฏิบัติใน 7 แผนงานหลัก ประกอบด้วยแผนการสร้างพลังสังคมและชุมชนเอาชนะยาเสพติด,แผนการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด, แผนการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด,แผนการปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย,แผนความร่วมมือระหว่างประเทศ,แผนสกัดกั้นยาเสพติดและแผนบริหารจัดการแบบบูรณาการ ซึ่งในการปฏิบัติงานตามแผนงานดังกล่าวเน้นการบูรณาการร่วมระหว่างหน่วยงานรับผิดชอบแผนงานหลักและหน่วยงานรับผิดชอบร่วม เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุผลสำเร็จ....…//// พงษ์สถิตย์ อรอินทร์ ส.ปชส.อุบลราชธานี 081 924 8609 /ข่าว/ 8 พ.ย.56

จำนวนคนอ่าน 139 คน จำนวนคนโหวต 0 คน