« มีนาคม 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 36,842 คน
ข่าวเด่นประจำวันจังหวัดอุบลราชธานี
สนง.แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี จัดอบรมสร้างการรับรู้ภารกิจของกระทรวงแรงงาน ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบ สูงอายุ และพิการฯ ประจำปี 2562

วันที่ 8 ม.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 22 คน)

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ให้ความรู้และสร้างการรับรู้ภารกิจของกระทรวงแรงงาน ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบ สูงอายุ และพิการฯ ประจำปี 2562  ณ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้บ้าน             นางิ้ว ต.กระโสบ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมจัดกิจกรรมจัดแสดงนิทรรศการ ประกอบด้วย สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวฯ อุบลราชธานี สำนักงานยุติธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กศน.จังหวัดอุบลราชธานี 

โดยมี กิจกรรมประกอบด้วย การเปิดเวทีสร้างการรับรู้ภารกิจของกระทรวงแรงงาน ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบ สูงอายุ และพิการฯ โดย นายกฤตพัฒน์ ครุฑกุล แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงานเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ในการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายแห่งรัฐและนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงแรงงาน  บรรยาย หัวข้อ " โรคและสุขภาวะในการประกอบอาชีพ” โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และ "การขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบให้เข้าถึงสวัสดิการภาครัฐและมีหลักประกันมั่นคงในชีวิต” โดยภาคประชาชน นายประสงค์ จันจำปา เป็นวิทยากรในการจัดประชุมกลุ่มย้อยเพื่อระดมความเห็นเพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพต่อยอดอาชีพให้สามารถพึ่งตนเองได้ มีงานทำ มีรายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ภายในบริเวณงานยังจัดกิจกรรม "สาธิตอาชีพอิสระของกลุ่มแรงงานนอกระบบทีประสบความสำเร็จ”  สำหรับการจัดอบรมดังกล่าว มีแผนที่จะดำเนินการทั้งหมดจำนวน 4 รุ่นๆ ละ 100 คน ใช้ระยะเวลาอบรม  1 วัน.

จำนวนคนอ่าน 23 คน จำนวนคนโหวต 0 คน