« มีนาคม 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 36,842 คน
ข่าวเด่นประจำวันจังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี และภาคีเครือข่ายด้านเด็กและเยาวชน จัดงาน “ตุ้มโฮม แต้มฮัก” งานมหกรรมพลังเด็กอุบลเปลี่ยนโลก ครั้งที่ 1

วันที่ 8 ม.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 18 คน)

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี   นายวิรุจ วิชัยบุญ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานแถลงข่าว จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี มหาวิทยาอุบลราชธานี โดยโครงการศึกษาและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการระดับจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)และภาคีเครือข่ายด้านเด็กและเยาวชน  ร่วมจัดงาน "ตุ้มโฮม แต้มฮัก” งานมหกรรมพลังเด็กอุบลเปลี่ยนโลก ครั้งที่ 1  โดยจัดขึ้นในวันที่ 10 มกราคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 การจัดงานครั้งนี้เป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานของโครงการศึกษาและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนงานด้านเด็กละเยาวชนแบบบูรณาการระดับจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้ทำงานมา 2 ปี  พื้นที่เป้าหมาย 62 แห่ง  ที่มีภาคีเครือข่ายในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด ร่วมกันขับเคลื่อนทำให้งานสำเร็จและเกิดการขยายผลในหลายพื้นที่

โดยมีกิจกรรมภายในงานการประกาศวาระของจังหวัด "ตุ้มโฮม แต้มฮัก” การปาฐกถา ประกอบด้วย  "ทิศทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนในประเทศไทย” "การสร้างความเป็นพลเมืองดีในสภาเด็กและเยาวชนระดับท้องถิ่น”    การปาฐกถา  "ความท้าทายในการบ่มเพาะเด็กไทยในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก” และมีการพูดเสริมพลังและสร้างแรงบาลใจ "The power of children and  youth” #young talk จากผู้มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จ และการแสดงของเยาวชนคนรุ่นใหม่ อาทิเช่น B-Boy และ Cover dance จาก สภาเด็กและเยาวชนตำบลนาจะหลวย หมอลำสภาเด็กและเยาวชนตำบลบอน ลูกศิษย์แม่ทองแปน Cover Dance Team Hunter (ตัวแทนกลุ่ม Ubon Cover Dance)  กิ๊ก รุ่งนภา เต๋า ภูศิลป์ และกวาง จิรพรรณ

จำนวนคนอ่าน 19 คน จำนวนคนโหวต 0 คน