« มีนาคม 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 36,842 คน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดอุบลราชธานี แจ้งข้อแนะนำของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

วันที่ 9 ม.ค. 2562 )

นายเธียรชัย พุทธรังษี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แจ้วว่า จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย ว่าในการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มีข้อแนะนำว่าเนื่องจากเกิดข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะในจังหวัดต่างๆ เป็นจำนวนมาก เช่น กรณีร้องเรียนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สร้างอาคารชุดแต่ไม่สามารถก่อสร้าง และส่งมอบได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ทำให้ผู้ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากและมีมูลค่าความเสียหายรวมทั้งสิ้นกว่า 20 ล้านบาท และที่ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดมีมติให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชดใช้ค่าเสียหายกับประชาชนที่มาทำสัญญาจองโครงการ ซึ่งในกรณีลักษณะนี้ที่ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เห็นควรให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดจัดทำมาตรการป้องกันเพื่อมิให้เกิดกรณีเดียวกันนี้ขึ้นอีกและเพื่อเป็นการปฏิบัติงานเชิงรุกป้องกันความเสียหายแก่ผู้บริโภค โดยมุ่งเน้นให้ความรู้ตลอดจนป้องกันไม่ให้ประชาชนเข้าทำสัญญาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่ประกอบธุรกิจโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมาย ประธานคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคได้ให้ข้อแนะนำเพิ่มเติมว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดควรแก้ปัญหาตั้งแต่ในพื้นที่ ไม่ควรให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่ดำเนินการโดยไม่มีอำนาจสร้างความเสียหายให้แก่ประชาชน เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อในกรณีดังกล่าวประชาชนควรศึกษากฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2538). ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค. พ.ศ. 2522http://www.ocpb.go.th/download/law/ฉบับที่7.pdf และประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจขายห้องชุดเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพ.ศ. 2543  http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%A434/%A434-2e-2543-a0001.htm

ส.ปชส.อุบลราชธานี/ข่าว/9 ม.ค. 62

ดูข่าวอื่นๆ

http://pr.prd.go.th/ubonratchathani/main.php?filename=index

จำนวนคนอ่าน 17 คน จำนวนคนโหวต 0 คน