« มีนาคม 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 36,842 คน
ข่าวเด่นประจำวันจังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี Kick off แผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 9 ม.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 33 คน)

นายสฤษดิ์ วิฑุรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off แผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และนำกล่าวประกาศเจตนารมณ์ เจตนารมณ์ "อุบลราชธานีเมืองสะอาด คิดก่อนใช้ แยกก่อนทิ้ง”

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำแผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง” เพื่อสร้างแรงกระตุ้น    ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยให้จังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้าน/ชุมชน และประชาชนในทุกครัวเรือน ร่วมดำเนินการตามแผน โดยมีเป้าหมาย ดังนี้ประชาชนรับรู้และเกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในครัวเรือนด้วยการ     คัดแยกขยะก่อนทิ้ง หมู่บ้าน/ชุมชน มีการจัดการขยะอินทรีย์ การจัดการขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ขยะอันตราย และการคัดแยกขยะแยกตามประเภทอย่างถูกต้องตามแนวทางที่กำหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งมีการจัดทำสัญลักษณ์แยะประเภทขยะตามแนวทางที่กำหนด  และจัดทำถังขยะแยกประเภทในพื้นที่สาธารณะอย่างน้อย 2 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไปและขยะรีไซเคิล ตามแนวทางที่กำหนด และให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งมีการประกาศกำหนดวัน เวลาในการเก็บขนขยะแยกตามประเภทตามแนวทางที่กำหนด

   โดยจังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดให้อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดกิจกรรม Kick off        แผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในพื้นที่ของแต่ละอำเภอ และในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำหนดกิจกรรม Kick off แผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ระดับจังหวัด นายอำเภอ ท้องถิ่นอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น บุคลากร ผู้นำชุมชน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และประชาชน ร่วมกิจกรรม Kick off แผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง” ในครั้งนี้

สำหรับกิจกรรมในงาน ประกอบด้วย  พิธีประกาศเจตนารมณ์ "อุบลราชธานีเมืองสะอาด คิดก่อนใช้ แยกก่อนทิ้ง”   kick off กิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ Big Cleaning Day การจัดบูธนิทรรศการเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี      

จำนวนคนอ่าน 34 คน จำนวนคนโหวต 0 คน