« กุมภาพันธ์ 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 36,842 คน
ข่าวประกวดราคา
พมจ.อุบลราชธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีต ลานที่จอดรถ อาคารโรงเก็บพัสดุ และโรงจอดรถยนต์ 10 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 15 ม.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 19 คน)

นางนัฏญา จิตรเกาะ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี แจ้งว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี (พมจ.อุบลราชธานี) มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีต ลานที่จอดรถ อาคารโรงเก็บพัสดุ และโรงจอดรถยนต์ 10 คัน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี สถานที่ก่อสร้าง ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,774,000.-บาท

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 21 มกราคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์  โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ubonratchathani.m-society.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0 4534 4579, 0 4534 4641 ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง จังหวัดอุบลราชธานี ผ่านทางอีเมล์ ubonratchathani@m-society.go.th หรือช่องทางที่กรมบัญชีกลางกำหนด www.gprocurement.go.th ภายในวันที่ 14 มกราคม 2562 โดยจังหวัดอุบลราชธานีจะชี้แจ้งรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.ubonratchathani.m-society.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ 14 มกราคม 2562

ส.ปชส.อุบลราชธานี/ข่าว/15 ม.ค.62

ดูข่าวประกวดราคาทั้งหมด

 http://pr.prd.go.th/ubonratchathani/more_news.php?cid=6&filename=index


จำนวนคนอ่าน 20 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

    1     2  
 

ข่าว พช. อุบลราชธานี