« กุมภาพันธ์ 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 36,842 คน
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 6 ก.พ. 2562 (จำนวนคนอ่าน 9 คน)

ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้รับแจ้งจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)ว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technology University : NTU ) ได้ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่นักเรียนไทยที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย ไปศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาเอก ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technology University : NTU ) ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 5 ทุน

ผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนฯจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์หรือทางเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือร้อยละ 85 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

ผู้สนใจโปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศรับสมัครคัดเลือกในเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th  หัวข้อ "ทุนศึกษาต่อ/ทุนฝึกอบรม”  หัวข้อย่อย "ทุนสำหรับบุคคลทั่วไป” หัวข้อย่อย "ทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” หัวข้อย่อย "ทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง”

ส.ปชส.อุบลราชธานี/ข่าว/6 ก.พ. 62

ดูข่าวอื่นๆ

http://pr.prd.go.th/ubonratchathani/main.php?filename=index
จำนวนคนอ่าน 10 คน จำนวนคนโหวต 0 คน