« กุมภาพันธ์ 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 36,842 คน
ข่าวเด่นประจำวันจังหวัดอุบลราชธานี
ม.อุบลฯ ต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Muhammadiyah Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซียโครงการวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยน ครั้งที่ 2

วันที่ 7 ก.พ. 2562 (จำนวนคนอ่าน 49 คน)


เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Muhammadiyah Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย ภายใต้ "โครงการวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” ณ ชั้น 2 ห้องประชุมบุณฑริก สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ดร.อรนุช  ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ Ms. Yanuar  Primanda อาจารย์จาก University of Muhammadiyah Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย กล่าวขอบคุณ สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่ทางคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดจัดขึ้น ภายใต้ "โครงการวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” โดยการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรี จาก University of Muhammadiyah Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย เข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 3 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพกับนักศึกษาแลกเปลี่ยน และเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้านการดูแลสุขภาพกับนักศึกษาแลกเปลี่ยน เพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์ได้พัฒนาทักษะด้านการสื่อภาษาอังกฤษ และเพื่อเป็นการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างสถาบันด้วย 
ดร.อรนุช  ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติ กล่าวว่า สำหรับการจัดโครงการและกิจกรรมวิเทศสัมพันธ์ที่ครั้งนี้ ทางสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีความยินดีต้อนรับ อาจารย์และทีมนักศึกษาที่เดินทางมาจาก University of Muhammadiyah Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีความพร้อมที่จะต้อนรับผู้มาเยือน เพราะมีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานมีนักเรียนสนใจสมัครเข้าศึกษาต่อจำนวนมาก ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าหลักสูตรที่ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดการเรียนการสอนเป็นที่ยอมรับและได้มาตรฐานอย่างแท้จริง และในครั้งนี้มีอาจารย์ จำนวน 1 คน และทีมนักศึกษาที่เดินทางมาจาก University of Muhammadiyah Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 6 คน ที่เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมดี ๆ ซึ่งทุกคนมีความประทับใจเป็นอย่างมากกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดจัดขึ้นและการต้อนรับที่อบอุ่นมากครั้งนี้ 
------------------------------------
ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
จำนวนคนอ่าน 50 คน จำนวนคนโหวต 0 คน