« มิถุนายน 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Number of Today 33 คน
Number of Yesterday 28 คน
Number of Lastmonth 457 คน
Total 32,020 คน
กิจกรรมประชาสัมพันธ์
อุบลราชธานี : เชิญผู้นำชุมชนและนักจัดรายการวิทยุชุมชน ร่วมฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน ปี ๕๖

)

          นายเฉลิมชัย จันทรเสนา ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดฝึกอบรมอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) ตามโครงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) ประจำปี ๒๕๕๖ โดยมีผู้นำชุมชน,ผู้นำท้องถิ่น,ประชาชนผู้สนใจและนักจัดรายการวิทยุชุมชน จากทุกอำเภอ เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน ๔๐ คน เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ในการฝึกอบรมมีการบรรยายให้ความรู้ด้านการเมืองการปกครองของไทย,ศิลปะการทำงานกับชาวบ้าน,การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์,กลยุทธการจัดรายการวิทยุให้น่าสนใจและช่องทางการประชาสัมพันธ์ในจังหวัด จากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๒ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีและคณะกรรมการอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน ประจำปี ๒๕๕๕ ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่างให้ความสนใจ มีการสอบถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากร ทั้งนี้เพื่อจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่ให้มีความยั่งยืน ต่อไป
 
นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน ประจำปี ๒๕๕๖ จำนวน ๖ ราย ได้แก่ นายวีระศักดิ์ มีมาก ประธาน นายสุริยา โง่นสูงเนินและนายณรงค์เดชผกานนท์ รองประธาน, นายประชันคุ้มหินลาด กรรมการ, นางกฤษณาจันดา ประชาสัมพันธ์และนางสาวสุภาภรณ์สมบัติราช เลขานุการ เพื่อเป็นแกนหลักในการติดต่อประสานงาน การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันและการดำเนินรายการวิทยุ อป.มช.สัมพันธ์ เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารจากท้องถิ่นทาง สวท.อุบลราชธานี ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา ๑๘.๒๐ – ๑๙.๐๐ น.
 
พงษ์สถิตย์ อรอินทร์/ส.ปชส.อุบลราชธานี...ข่าว/๐๘๑ – ๙๒๔ – ๘๖๐๙ / ๒๖ ก.พ.56
 
สามารถดาวน์โหลดรูปภาพได้ที่ http://www.facebook.com/pachasamphanubon/

จำนวนคนอ่าน 314 คน จำนวนคนโหวต 0 คน