รายการผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพบประชาชน
ป้ายไวนิล รายการผู้ว่าฯพบประชาชนชาวอุบลราชธานี (12/11/2557)
อ่านทั้งหมด     
กิจกรรมประชาสัมพันธ์
งานประจำปีและงานกาชาด ปี 2559 (16/12/2558)
ป้ายไวนิลงานปีใหม่และงานกาชาด 2558 (11/12/2557)
ตรุษจีนนี้ปลอดภัย ร่วมใจป้องกัน “ไข้หวัดนก” เลือกบริโภคเนื้อไก่-เป็ด และไข่ที่ปรุงสุก สะอาด (28/01/2557)
ส.ปชส.อุบลราชธานี จัดประชุมสัมมนา สื่อมวลชนกับการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมอัตลักษณ์อาเซียน (18/07/2556)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตย Young DPR Award ปีที่ ๓ ระดับจังหวัดโดรงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๕๖ (12/06/2556)
อ่านทั้งหมด     
 
« กุมภาพันธ์ 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Number of Today 3 คน
Number of Yesterday 52 คน
Number of Lastmonth 362 คน
Total 5,904 คน
กิจกรรมประชาสัมพันธ์
อุบลราชธานี : เชิญผู้นำชุมชนและนักจัดรายการวิทยุชุมชน ร่วมฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน ปี ๕๖

)

          นายเฉลิมชัย จันทรเสนา ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดฝึกอบรมอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) ตามโครงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) ประจำปี ๒๕๕๖ โดยมีผู้นำชุมชน,ผู้นำท้องถิ่น,ประชาชนผู้สนใจและนักจัดรายการวิทยุชุมชน จากทุกอำเภอ เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน ๔๐ คน เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ในการฝึกอบรมมีการบรรยายให้ความรู้ด้านการเมืองการปกครองของไทย,ศิลปะการทำงานกับชาวบ้าน,การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์,กลยุทธการจัดรายการวิทยุให้น่าสนใจและช่องทางการประชาสัมพันธ์ในจังหวัด จากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๒ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีและคณะกรรมการอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน ประจำปี ๒๕๕๕ ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่างให้ความสนใจ มีการสอบถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากร ทั้งนี้เพื่อจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่ให้มีความยั่งยืน ต่อไป
 
นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน ประจำปี ๒๕๕๖ จำนวน ๖ ราย ได้แก่ นายวีระศักดิ์ มีมาก ประธาน นายสุริยา โง่นสูงเนินและนายณรงค์เดชผกานนท์ รองประธาน, นายประชันคุ้มหินลาด กรรมการ, นางกฤษณาจันดา ประชาสัมพันธ์และนางสาวสุภาภรณ์สมบัติราช เลขานุการ เพื่อเป็นแกนหลักในการติดต่อประสานงาน การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันและการดำเนินรายการวิทยุ อป.มช.สัมพันธ์ เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารจากท้องถิ่นทาง สวท.อุบลราชธานี ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา ๑๘.๒๐ – ๑๙.๐๐ น.
 
พงษ์สถิตย์ อรอินทร์/ส.ปชส.อุบลราชธานี...ข่าว/๐๘๑ – ๙๒๔ – ๘๖๐๙ / ๒๖ ก.พ.56
 
สามารถดาวน์โหลดรูปภาพได้ที่ http://www.facebook.com/pachasamphanubon/

จำนวนคนอ่าน 53 คน จำนวนคนโหวต 0 คน