« เมษายน 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Number of Today 6 คน
Number of Yesterday 52 คน
Number of Lastmonth 653 คน
Total 30,594 คน
ข่าวเด่นประจำวันจังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี และข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี

(จำนวนคนอ่าน 359 คน)

          โดยก่อนการประชุม นางมัณฑะนา สุทธิวรชัย นายกเหล่ากาชาด จังหวัดอุบลราชธานี รับมอบเงินจำนวน 800,000 บาท จากท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้จากการจัดกิจกรรมประกวดธิดาท้องถิ่น ในงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรม ของกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี จากนั้นนางนภา ศกุนตนาค รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สนับสนุน การจัดงานประกวดธิดาท้องถิ่น พร้อมเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี และข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น และประชาชนโดยรวม ที่ ห้องประชุมโรงสุนีย์แกรน จังหวัดอุบลราชธานี
          รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวเพิ่มเติม งานด้านการบริหารงานบุคคลนั้น เป็นงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดแนวทางการในการรับราชการของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่ การกำหนดตำแหน่ง การสรรหาคนเข้าสู่ตำแหน่ง การพัฒนาเพื่อให้เกิดก้าวหน้า การปรับเปลี่ยนตำแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การดำเนินการทางวินัย และจนถึงการให้ออกจากราชการ ดังนั้น ผู้ที่ทำหน้าที่ในงานด้านบุคคล จำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ทั้งในด้านข้อกฎหมาย หรือระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อระเบียบหรือหลักเกณฑ์ดังกล่าว มีอยู่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งเป็นเรื่องที่กระทบต่อความรู้สึกของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ทั้งในแง่บวกที่เป็นขวัญและกำลังใจ และในแง่ลบกรณีที่ต้องถูกดำเนินการทางวินัย หรือมีผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานต่ำ กว่าเกณฑ์ การจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ จึงนับว่า มีประโยชน์อย่างยิ่ง ที่จะทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติม มากยิ่งขึ้นทั้งในแง่ของข้อกฎหมาย และการตอบข้อปัญหาต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นไปด้วยความถูกต้อง มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติเอง ต่อราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
จักรกฤษณ์ มาลาสาย/ข่าว
ทองปัก ทวีสุข/ข่าว
24 ม.ค.56
จำนวนคนอ่าน 360 คน จำนวนคนโหวต 0 คน