« เมษายน 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Number of Today 4 คน
Number of Yesterday 52 คน
Number of Lastmonth 651 คน
Total 30,592 คน
    1  
    1  
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และเหล่ากาชาดจังหวัด มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่อำเภอเดชอุดม
ข่าวน่าสนใจ
จ.อุบลราชธานี ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 13 พร้อมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี สอดส่องโครงการถนน ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี เตรียมพัฒนาเครือข่ายหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านและชุมชน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์ไก่ และวัสดุประกอบอาชีพให้กับประชาชน อำเภอวารินชำราบ เพือส่งเสริม ยกระดับให้ประชาชนมีรายได้ และมีอาชีพที่มั่นคง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เดินหน้ารณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน อย่างต่อเนื่อง โดยภาครัฐ ต้องทำแผนความปลอดภัยทางถนนที่เป็นรูปธรรม
จังหวัดอุบลราชธานี อบรมปฐมนิเทศนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และเป็นการสร้างรายได้ ระหว่างปิดภาคเรียนภาคเรียน จังหวัดอุบลราชธานี รณรงค์สร้างถนนสายบุญ ให้เป็นถนนแห่งสติ ถนนแห่งน้ำใจ และความห่วงใยซึ่งกันและกัน
     
ข่าวประชาสัมพันธ์
  วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ 50 (23/04/2561)
  ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “หลักสูตร การนำเสนออย่างมืออาชีพ การพูดในโอกาสต่างๆ สำหรับผู้นำและผู้บริหาร เทคนิคการพูดจูงใจขั้นสูงและการปราศรัยทางการเมือง เทคนิคการเป็นพิธีกรมืออาชีพ” (23/04/2561)
  มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเสนอชื่อแม่สู้ชีวิต ในงาน “มหิดล – วันแม่” ประจำปี 2561 (23/04/2561)
  จังหวัดอุบลราชธานี การประกวดภาพถ่ายและคลิปวีดีโอ ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี (Brand Ubon) (23/04/2561)
  การประกวดภาพถ่ายและคลิปวีดีโอ ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ท่องเที่ยวจังอุบลราชธานี (23/04/2561)
     
ข่าวประกวดราคา
  เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประกาศประมูลขายทอดตลาดรางวัลคงเหลือร้านหรรษากาชาดและงานปีใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 (17/04/2561)
  สหกรณ์การเกษตรทุ่งศรีอุดม จำกัด ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างฉาง 500 ตัน (17/04/2561)
  สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 3 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ ครั้งที่ 3/2561 (05/04/2561)
  ด่านศุลกากรเขมราฐ ประกาศขายทอดตลาดของกลาง ที่ 5/2561 (30/03/2561)
  สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 3 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ ครั้งที่ 2/2561 (26/03/2561)
     
ข่าวรับสมัคร
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี) รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (18/04/2561)
  สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างโยธา (17/04/2561)
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี รับสมัครคนพิการเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานภาษีสรรพากร (05/04/2561)
  กกต.จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง พนักงานบริการ ประจำปี 2561 (26/03/2561)
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี) ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (26/03/2561)
     

 
    1     2  
 

ข่าว พช. อุบลราชธานี