รายการผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพบประชาชน
ป้ายไวนิล รายการผู้ว่าฯพบประชาชนชาวอุบลราชธานี (12/11/2557)
อ่านทั้งหมด     
กิจกรรมประชาสัมพันธ์
ป้ายไวนิลงานปีใหม่และงานกาชาด 2558 (11/12/2557)
ตรุษจีนนี้ปลอดภัย ร่วมใจป้องกัน “ไข้หวัดนก” เลือกบริโภคเนื้อไก่-เป็ด และไข่ที่ปรุงสุก สะอาด (28/01/2557)
ส.ปชส.อุบลราชธานี จัดประชุมสัมมนา สื่อมวลชนกับการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมอัตลักษณ์อาเซียน (18/07/2556)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตย Young DPR Award ปีที่ ๓ ระดับจังหวัดโดรงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๕๖ (12/06/2556)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี จัดสัมมนาเครือข่ายการรณรงค์ป้องกันสาธารณภัยและภาวะวิกฤต จังหวัดอุบลราชธานีโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยและภาวะวิกฤต (15/03/2556)
อ่านทั้งหมด     
 
« มีนาคม 2558 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Number of Today 4 คน
Number of Yesterday 59 คน
Number of Lastmonth 292 คน
Total 58,387 คน
คำขวัญประจำจังหวัดอุบลราชธานี
 
เมืองดอกบัวงาม  แม่น้ำสองสี
มีปลาแซบหลาย  หาดทรายแก่งหิน
ถิ่นไทยนักปราชญ์  ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม
งามล้ำเทียนพรรษา  ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์
ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่น  ดินแดนอนุสาวรีย์คนดีศรีอุบล

 

   
  
 "สื่อสร้างสรรค์สังคมไทย  ก้าวไกลสู่อาเซียน"
 
    1     2     3     4  
ประมวลข่าวเด่นประจำปี 2558
กุมภาพันธ์ (27/02/2558)
มกราคม (05/02/2558)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวเด่นประจำวันจังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลฯ เตือนระวังพายุฤดูร้อน ในวันที่ 5-10 มี.ค.58 นี้ (05/03/2558)
จังหวัดอุบลฯย้ำโครงการตำบลละล้านบาทเน้นโปร่งใส (05/03/2558)
จังหวัดอุบลฯ ประชุมเตรียมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ (05/03/2558)
ศาลเยาวชนและครอบครัวอุบลฯ ประชุมเครือข่ายระดับจังหวัด (05/03/2558)
อุบลราชธานี ชาวบ้านหนองกบ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดให้บริษัทผู้รับเหมาคู่สัญญาก่อสร้างระบบกระจายน้ำแก้ไขปัญหาน้ำรั่วสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์และกระทบภัยแล้ง (05/03/2558)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประกวดราคาจังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี จะประกวดราคาซื้อวัสดุสนับสนุนปัจจัยการผลิต ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2558 (06/03/2558)
ที่ทำการปกครองอำเภอเขื่องใน จะประกวดราคาจ้างขุดลอกลำห้วย ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2558 (06/03/2558)
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(สำนักงาน ปปง.) กำหนดจัดงาน “มหกรรมขายทอดตลาด ตัดวงจรการฟอกเงิน นำเงินสู่แผ่นดิน ครั้งที่ 1” (06/03/2558)
สำนักงานธนารักษ์จังหวัดอุบลราชธานี ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พัก ค.ส.ล.3 ชั้น ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2558 (05/03/2558)
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี จะสอบราคาจัดงานโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2558 (05/03/2558)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวรับสมัครจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 2 ตำแหน่ง (02/03/2558)
สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 (11/02/2558)
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจแห่งชาติ ภาค 3 เปิดรับสมัคร บุคคล เพื่อ บรรจุเป็นนักเรียน นายสิบตำรวจ พ.ศ. 2558 ตั้งแต่วันที่ 5 - 19 กุมภาพันธ์ 2558 (11/02/2558)
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี จะรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล ตั้งแต่วันที่ 16 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 (11/02/2558)
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานโยธาธิการ ตั้งแต่วันที่ 9 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 (11/02/2558)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี
ผลกระทบสุขภาพจากปัญหามลพิษหมอกควัน (06/03/2558)
ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหางาช้าง (06/03/2558)
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (06/03/2558)
ความร่วมมือทางการค้าไทย – อินเดีย (06/03/2558)
โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล (06/03/2558)
อ่านทั้งหมด