« กันยายน 2557 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Number of Today 17 คน
Number of Yesterday 36 คน
Number of Lastmonth 701 คน
Total 50,004 คน
คำขวัญประจำจังหวัดอุบลราชธานี
 
เมืองดอกบัวงาม  แม่น้ำสองสี
มีปลาแซบหลาย  หาดทรายแก่งหิน
ถิ่นไทยนักปราชญ์  ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม
งามล้ำเทียนพรรษา  ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์
ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่น  ดินแดนอนุสาวรีย์คนดีศรีอุบล

 

   
  
 "สื่อสร้างสรรค์สังคมไทย  ก้าวไกลสู่อาเซียน"
 
    1     2  
ประมวลข่าวเด่นประจำปี 2556 - 2557
เดือน กรกฎาคม (31/07/2557)
เดือน พฤษภาคม (28/05/2557)
เดือน เมษายน (29/04/2557)
เดือนมีนาคม (24/04/2557)
เดือนกุมภาพันธ์ (05/03/2557)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวเด่นประจำวันจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบเข็มตราสัญลักษณ์ กองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวาระ 1 ทศวรรษ กองทุนแม่ของแผ่นดิน (16/09/2557)
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงานภาค 7 อุบลราชธานี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดโครงการ เพิ่มผลิตภาพแรงงาน SMEs ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอีสานใต้ (16/09/2557)
ทหาร ตำรวจ อส.กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและฝ่ายปกครอง จำนวน 200 นาย ออกปฎิบัติการตรวจค้นบ้านเป้าหมายที่คาดว่ามีการค้าไม้พะยูง ในพื้นที่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี (15/09/2557)
จังหวัดอุบลราชธานี จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการในการเปลี่ยนแปลงสู่การปฏิบัติและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ (14/09/2557)
จังหวัดอุบลราชธานีจัดโครงการมหกรรมผลิตภัณฑ์ OTOP และจำหน่ายสินค้า OTOP (สืบสานภูมิปัญญาผ้าไหมอุบลราชธานีสู่อาเซียนมอบความสุขให้ประชาชนเพื่อความปรองดองสมานฉันท์) (13/09/2557)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประกวดราคาจังหวัดอุบลราชธานี
สถานสงเคราะห์คนพิการจังหวัดอุบลราชธานีจะสอบราคาจ้างเหมาบุคคล 7 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 – 26 กันยายน 2557 (17/09/2557)
สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี จะสอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลสวนหย่อม ตั้งแต่วันที่ 12-22 กันยายน 2557 (17/09/2557)
องค์การบริหารสวนตำบลโพธิ์ใหญ่ แจ้งยกเลิกโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (12/09/2557)
เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ จะประมูลเพื่อเช่าห้องน้ำ – ห้องส้วมตลาดสดเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 (12/09/2557)
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 จะสอบราคาจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และถนน ตั้งแต่วันที่ 10 – 24 กันยายน 2557 (12/09/2557)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวรับสมัครจังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี จะรับสมัครคัดเลือกลูกจ้าง ตามระบบสัญญาจ้าง จำนวน 1 อัตราตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2557 (25/08/2557)
วิทยาลัยการ สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี จะรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อย้าย ให้ดำรงตำแหน่งวิทยาจารย์ชำนาญการ(ด้านการสอน) ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2557 (25/08/2557)
โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5 – 1 8 สิงหาคม 2557 (15/08/2557)
เทศบาลตำบลเขมราฐ อ.เขมราฐ รับสมัครบุคคล เป็นพนักงานเทศบาล ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 11 กันยายน 2557 (14/08/2557)
ศูนย์การฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 3 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ จำนวน 300 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2557 (05/08/2557)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี
กระทรวงสาธารณสุข ได้ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (16/09/2557)
ชุมชนราชธานีอโศกจะจัดงานเจ ในวันที่ 22 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2557 (12/09/2557)
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี แจ้งสถานการณ์ระดับน้ำแม่น้ำโขง (12/09/2557)
จังหวัดกำแพงเพชร กำหนดจัดงานประเพณี “สารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพง”ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 23 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2557 (09/09/2557)
จังหวัดอุบลราชธานี จัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (09/09/2557)
อ่านทั้งหมด