« มิถุนายน 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Number of Today 26 คน
Number of Yesterday 14 คน
Number of Lastmonth 422 คน
Total 31,985 คน
    1     2     3  
ตักบาตรดอกบัว วันอาทิตย์
    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10  
อุบลราชธานี กำหนดจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ณ แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ข่าวน่าสนใจ
หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสาจังหวัดอุบลราชธานี “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จัดกิจกรรม ปรับภูมิทัศน์ พื้นที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีหลังเก่า และอาคารโรงเรียนอาคารโรงเรียนเบญจะมะมหาราชหลังเก่า ส.ปชส.อุบลราชธานี จัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดอุบลราชธานี ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
อุบลราชธานี อบรมเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงแผนทั้งระบบ เพื่อให้ส่วนราชการทุกภาคส่วน บูรณาการแผนงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี และเขตพื้นที่อำเภอวารินชำราบ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี พบปะกำนัน เพื่อเป็นเครือข่ายในการสื่อสารข่าวสาร ของรัฐบาลและส่วนราชการ สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านและชุมชน ได้อย่างทั่วถึงและ รวดเร็ว สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับพิพิธภัณฑ์วัดมณีวนาราม จัดโครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นพิพิธภัณฑ์วัดมณีวนาราม
     
ข่าวประชาสัมพันธ์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน บริการให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ฟรี (18/06/2561)
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เตรียมจัดเสวนาวิชาการทางกฎหมาย "บทบาทของนักกฎหมายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย: ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา" (18/06/2561)
  กระทรวงอุตสาหกรรมแจงประเด็นการล็อบบี้จ่ายเงินชดเชย ให้คิงส์เกต ไม่เป็นความจริง (18/06/2561)
  รัฐบาลไทยมั่นใจ พร้อมเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ (18/06/2561)
  ACMECS ความร่วมมือแม่น้ำ 3 สาย (อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง) (18/06/2561)
     
ข่าวประกวดราคา
  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดอุบลราชธานี ขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์คัดออกใช้ประโยชน์ได้ จำนวน 1 ชุด (08/06/2561)
  ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 29 รายการ (06/06/2561)
  อ.อ.ป.เขตอุบลราชธานี ประมูลขายไม้ยูคาลิปตัสสวนป่าดงภูพาน(โครงการ5) งานสวนป่ามุกดาหาร (31/05/2561)
  ธนาคารแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ และงานจัดเก็บเศษธนบัตร (31/05/2561)
พช.จังหวัดอุบลราชธานี ประกวดราคาจ้างจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP กับประเทศเพื่อนบ้าน ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เชื่อมการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (31/05/2561)
     
ข่าวรับสมัคร
  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี รับสมัครบุคคล(พิการ)เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี (08/06/2561)
  สหกรณ์การเกษตรบุณฑริก จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 2 อัตรา (24/05/2561)
  เรือนจำกลางอุบลราชธานี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินผลพลอยได้ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (23/05/2561)
  รพ.วารินชำราบ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (กลุ่มงานทันตกรรม) (22/05/2561)
  การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานควบคุมยานพาหนะ (22/05/2561)
     

 
    1     2  
 

ข่าว พช. อุบลราชธานี