« พฤศจิกายน 2560 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Number of Today 4 คน
Number of Yesterday 26 คน
Number of Lastmonth 442 คน
Total 26,410 คน
    1  
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ลงแขกเกี่ยวข้าว
    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 รับมอบอาคารเรียนจากกกลุ่มธนาคารทิสโก้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครูและชุมชนบ้านโนนบอน อำเภอวารินชำราบ
ข่าวน่าสนใจ
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 13 ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ที่จังหวัดอุบลราชธานีได้รับ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาด และ จิตอาสาเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมทำความสะอาดรอบบริเวณวัดมณีวนาราม
หน่วยแพทย์ เคลื่อนที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป แก่ประชาชนในพื้นที่ ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ผู้ว่าฯ อุบลราชธานี ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานและผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และประชาชนจิตอาสาอำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ลงแขกเกี่ยวข้าว เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและสร้างความสามัคคีในชุมชนและกลุ่มเกษตรกร กฟผ. ปิดบานประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล
     
ข่าวประชาสัมพันธ์
  จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดงานตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2560/61 (24/11/2560)
  การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลราชธานี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อซ่อมท่อ PVC/S Ø 400 มม. (24/11/2560)
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี แจ้งการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว บริเวณบ้านปะอาว ,บ้านทุ่งนาเพียง และบ้านสร้างหมากแข้ง (24/11/2560)
  มหาดไทยแถลงการเปิดรับลงทะเบียนตลาดประชารัฐ 1 สัปดาห์ ประชาชนให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง ยอดสะสมกว่า 3.9 หมื่นคน (24/11/2560)
  ปภ.บูรณาการทุกภาคส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว เตรียมพร้อมป้องกันภัยช่วง (24/11/2560)
     
ข่าวประกวดราคา
  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 90 รายการ (20/11/2560)
  บัญชีแนบท้ายประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 90 รายการ ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี (20/11/2560)
  อ.อ.ป.เขตอุบลราชธานี ประมูลจำหน่ายไม้ยูคาลิปตัส สวนพลาญข่อย งานสวนป่าพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 24/2560 (09/11/2560)
  อ.อ.ป.เขตอุบลราชธานี ประมูลจำหน่ายไม้ป่านอกโครงการแบบยืนต้น ท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี และท้องที่จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 23/2560 (09/11/2560)
  ด่านศุลกากรเขมราฐ ประกาศขายทอดตลาดของกลาง ที่ 14/2560 (09/11/2560)
     
ข่าวรับสมัคร
  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์เบรลล์ (20/11/2560)
  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (20/11/2560)
  สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครผู้ประกอบการเพื่อจำหน่ายสินค้า งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 (14/11/2560)
  วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู (14/11/2560)
  อบต.ดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ (14/11/2560)
     

 
    1     2  
 

ข่าว พช. อุบลราชธานี