นายวัฒนา พุฒิชาติ
 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

ข่าวทันเหตุการณ์
อุดรธานีประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2560

วันที่ 30 ส.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 249 คน)

                ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีประชุมมอบนโยบาย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำองค์กรเอกชนจังหวัดอุดรธานี  ประจำเดือนสิงหาคม 2560 พร้อมติดตามผลการดำเนินงาน และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ

               เมื่อเวลา 11.00 น.วันนี้ ( 30 ส.ค.60)  ที่ห้องประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี  นายชยาวุธ  จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำองค์กรเอกชนจังหวัดอุดรธานี  ประจำเดือนสิงหาคม 2560  โดยมีนายสมหวัง  พ่วงบางโพ  นายสิธิชัย  จินดาหลวง  นายสุชัยบุตรสาระ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีทั้ง 3 ท่าน  หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ในพื้นที่ร่วมประชุม
                ทั้งนี้ก่อนการประชุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้มอบโล่เกียรติคุณสตรีไทยดีเด่น  จังหวัดอุดรธานี   มอบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น  ประจำปี 2560  มอบรางวัลการแข่งขันฟุตบอลอุดรธานีคัพ 2017  มอบโล่บุคคลและหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ทางวัฒนธรรม  และมอบรางวัลกิจกรรมตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ปี 2560
                จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้แนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี  ประกอบด้วย  นางสิริวิมล  ภู่หริวงศ์สุข  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี    นายทรรศชล  พุทธรัตนา  พลังงานจังหวัดอุดรธานี  และเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2560  ได้กล่าวอำลาเพื่อข้าราชการ  ซึ่งในปีงบประมาณ 2560  นี้มีหัวหน้าส่วนราชการที่จะเกษียณอายุราชการ  อาทิ  นายนิติธร  เพชรคูหา  ขนส่งจังหวัดอุดรธานี  นายสรศักดิ์  เปี่ยมสง่า  สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี  นายสุเมธ  ทองดี  พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี  นางวนิดา  จารีย์  จัดหางานจังหวัดอุดรธานี  นายวีรพล  สังขมาลย์  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดอุดรธานี นายณัฐพล ฤกษ์สังเกตุ
  ประมงจังหวัดอุดรธานี  นายพิพัฒน์ เพ็ชรกระจ่าง สถิติจังหวัดอุดรธานีนางสาวภัทรมน พงส์พิสิฎฐ์ หัวหน้าสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
                อนึ่งในการประชุมครั้งนี้  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  ยังๆได้เชิญชวนทุกส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ประดับธงชาติไทย  ในวันที่วัน28 กันยายน 2560  เนื่องจาก เป็นวัน "พระราชทานธงชาติไทย”  พร้อมเชิญชวนร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ  หน้าศาลากลางจังหวัดอุดรธานี 
 
                ................. ทีมข่าว ส.ปชส.อด.   ศรีภูมิ  ทองใหญ่ ณ อยุธยา   ข่าว/ภาพ

จำนวนคนอ่าน 250 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์