นายวัฒนา พุฒิชาติ
 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์
การแต่งกายผู้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 24 กันยายน 2560

วันที่ 21 ก.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 177 คน)

                     คณะอนุกรรมการประจำศูนย์อำนวยการสอบกลุ่มภาค /เขตจังหวัดอุดรธานี  ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าสอบทุกท่าน ปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบ และวิธีการสอบตามประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการแต่งกายของผู้เข้าสอบ  ทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ต้องแต่งกายด้วยเสื้อยืด  ไม่มีปก ไม่มีกระดุม ไม่มีกระเป๋า สวมกางเกงวอร์มขายาวผ้ายืดปล่อยชายกางเกง  เดินเท้าเปล่าเข้าห้องสอบ
               
 โดยผู้เข้าสอบทุกคนต้องนำใบสมัครที่พิมพ์จากเว็บไซด์ www.dlaapplicant2560.com ติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้วลงลายมือชื่อในใบสมัครเรียบร้อยและบัตรประจำตัวประชาชน( ที่ไม่หมดอายุ ) ปรากฏรูปและเลขประจำตัว 13 หลักที่ชัดเจนมาแสดงต่อกรรมการผู้คุมสอบ ในการเข้าสอบ  หากไม่นำมาแสดงจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบเด็ดขาด  และไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบนำอุปกรณ์สื่อสาร  เครื่องประดับทุกชนิดเข้าห้องสอบ  ผู้เข้าสอบสามารถนำเฉพาะดินสอ 2 B หรือมากว่าและยางลบเข้าไปในห้องสอบได้เท่านั้น

จำนวนคนอ่าน 178 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์